Vad gör man när en make vägrar flytta efter skilsmässa?

2020-02-16 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Jag äger lägenheten och har bodelninspapper och äktenskapsförord.Jag vill skiljas men min man flyttar inte.
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du har problem med att din man kommer att vägra att flytta från din lägenhet efter att ni löst upp äktenskapet. Jag förstår det som att du har ett äktenskapsförord som slår fast att lägenheten inte är giftorättsgods utan enskild egendom.

Vad säger lagen?

Regler som berör äktenskap och vad som händer när ett äktenskap blir upplöst finns i äktenskapsbalken (ÄktB). När ett äktenskap blir upplöst som resultat av en skilsmässa ska egendomen delas mellan makarna genom bodelning (9:1 ÄktB).

Det som ska ingå i en bodelning är giftorättsgodset (10:1 ÄktB), det som inte ingår är sådant som är enskild egendom till följd av till exempel testamente eller äktenskapsförord. Det framgår av din fråga att lägenheten som du äger inte är giftorättsgods och därför inte ska ingå i bodelningen som huvudregel. Jag tolkar det dock som att lägenheten utgör er gemensamma bostad eftersom ni använt det med syftet att det ska vara ert gemensamma hem.

Enligt 11:8 ÄktB ska den make som bäst behöver den gemensamma bostaden få denna mot en avräkning på den övriga egendomen som han eller hon skulle få genom bodelning. Detta gäller även om bostaden är enskild egendom till följd av äktenskapsförord. Den ska dock sägas att det krävs att det är skäligt att en make ska få ta över den andras bostad. Det kan till exempel handla om att den ena maken kommer att vara mycket mer med barnen och därför behöver en bostad för detta ändamål. Det finns dock inget i din fråga som tyder på att något sådant särskild behov finns, jag utgår därför från att lägenheten kommer att förbli din efter skilsmässa.

Om din man vägrar flytta efter skilsmässa

När ett äktenskap blir upplöst har den make som inte fått bostaden ingen rätt att uppehålla sig där längre (14:8 2 st ÄktB). Han eller hon är alltså skyldig att genast flytta därifrån. Om så inte sker kan den make som har rätt till bostaden vända sig till kronofogden och ansöka om avhysning enligt 16 kap. Utsökningsbalken (UB). Avhysning kan sägas vara en förpliktelse för den som tidigare bott i en bostad att avlägsna sig.

Bedömningen i ditt fall

Det framgår av din fråga att bostaden till följd av äktenskapsförord inte ska ingå i en eventuell bodelning, det finns inget i din fråga som tyder på att din man skulle behöva lägenheten mer än du och därför ha rätt att överta den enligt 11:8 ÄktB. Sammanfattningsvis kan alltså sägas att du kan vända dig till kronofogden och ansöka om avhysning om din man skulle vägra flytta ut efter en skilsmässa.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Du kan även vända dig till kronofogden med frågor om hur en avhysning skulle gå till i praktiken.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (955)
2020-09-23 Vad som händer skulder efter skilsmässa
2020-09-23 Äktenskapsskillnad och bodelning
2020-09-22 Hur ansöker jag om skilsmässa?
2020-09-20 Vi gifte oss i Marocko, hur skiljer vi oss i Sverige?

Alla besvarade frågor (84287)