FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt15/12/2019

Vad gör jag om umgängesavtalet inte följs?

pappan till våra barnbarn håller inte schemat vi fått av familjerätten om umgänge Vår dotter o mamman till barnbarnen avliden Kan man vi gå vidare med det I så fall vart

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad ni kan göra för att era barnbarns pappa ska följa det umgängesavtal som familjerätten ordnat åt er.

Först och främst är ett sådant avtal bindande och ska följas. Vårdnadshavare har enligt lag ett ansvar för att barns behov av umgänge med närstående ska tillgodoses. I lagen har särskilt betonats barnets behov av umgänge med sina mor- och farföräldrar.

Vad ni kan göra

I första hand kan ni vända er till familjerätten igen och be om deras hjälp. Familjerätten kan erbjuda samarbetssamtal som kanske kan få er att lösa problemet eller arbeta fram ett nytt umgängesschema som följs bättre.

Om era barnbarns pappa även fortsättningsvis bryter mot avtalet kan ni vända er till socialnämnden. Det är den myndighetsnämnd som ansvarar för familjeomsorgen och familjerätten bör därför kunna hjälpa er med kontakten. Socialnämnden kan föra er talan i domstolen. I domstolen kan socialnämnden, å era vägnar, ansöka om verkställighet av avtalet. Det innebär att ett vite kan dömas ut om pappan fortsätter att bryta mot umgängesavtalet.

Både socialnämnden och domstolen kommer titta på vad som är det bästa för barnens skull. Här tas även hänsyn till barnens egen vilja baserat på deras ålder.

Reglerna om detta hittar ni i föräldrabalken, främst 6 kap 15 a § om umgängesrätten och 21 kap 1 § om verkställighet av avtal.

Jag hoppas att ni fått svar på er fråga och att det löser sig för er!

Vänligen

Maya HempelRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”