Vad gäller vid särkullbarns efterarv?

Har varit gift och så gick min man bort så det finns två särkullebarn jag har också två barn.När jag dör så ska särkullebarn ha efterarv efter sin pappa vad är det som gäller då.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Då din fråga rör efterarv kommer vi kika närmare på ärvdabalken (ÄB).

Du får särkullbarnens arv med fri förfoganderätt

Huvudregeln är att särkullbarnen har rätt att ta ut sitt arv direkt vid deras förälder bortgång, men de kan välja att frivilligt avstå sin rätt till förmån för den efterlevande maken eller makan, som i det här fallet är du (3 kap. 9 § ÄB).

En första viktig sak att veta då är att du får deras arv med fri förfoganderätt, men inte äganderätt, och vad innebär då det? Jo, det innebär att du är fri att använda pengarna under din livstid, men du får däremot inte exempelvis ge bort stora gåvor eller annars testamentera bort pengarna till nackdel för den avlidne makens efterarvingar.

Skulle du minska arvet medvetet exempelvis genom att ge bort en stor gåva kan efterarvingarna under vissa givna förutsättningar begära kompensation, exempelvis genom att "ta" pengar som egentligen skulle tillfallit dina barn, eller om det inte finns tillräckligt med pengar, tvinga mottagaren av en gåva att lämna tillbaka den eller dess värde (3 kap. 3 § ÄB).

När du går bort får särkullbarnen ett efterarv

Som du själv nämner har särkullbarnen rätt till efterarv när du går bort (3 kap. 2 § ÄB).

Nu känner inte jag till några belopp och jag vet inte heller hur fördelningen har sett ut, men särkullbarnen har rätt till samma kvotdel som du ärvde med fri förfoganderätt. Om ni inte hade någon enskild egendom och allt var giftorättsgods och du fick hälften av boet, så har särkullbarnen som regel rätt till hälften av allt det du äger den dag du avlider och dina två barn har rätt till den andra hälften av dina tillgångar.

Fördelningen kan bli annorlunda om du ökar boets värde

En andra viktig sak att veta är att om du till skillnad från att minska boets värde i stället ökar dess värde, så kan det bli så att, beroende på hur du ökat boets värde, hela eller en del av ökningen går till dina barn, och inte kommer den avlidne makens efterarvingar tillgodo. Det gäller om du ökat boets värde på grund av arv, gåva, testamente eller eget förvärvsarbete, det vill säga pengar som du tjänat in efter den andre makens död, men däremot inte pensionspengar eller avkastning på kapital (3 kap. 4 § ÄB).

Några avslutande ord

Detta var en kort redogörelse för vad som "gäller" förutsatt att förhållandena står sig den dag det är dags för arvsdelning.

Jag hoppas att du känner att du fick klarhet i frågan, och önskar dig en trevlig kväll!

Med vänliga hälsningar,

Mattias TörnströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning