FrågaFAMILJERÄTTBodelning08/01/2019

Vad gäller vid presenter och julklappar vid bodelning?

Jag har under hela min uppväxt fått kristallglas och silverbestick som present vid födelsedagar och jul, dvs långt innan min man och jag träffades. Ska dessa då ingå vid bodelning?

Vi har inget äktenskapsförord.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna som besvarar din fråga hittar du i äktenskapsbalken 10 kap. 1 § samt 7 kap. 1 §.

Inledningsvis kan sägas att makars egendom delas in i två kategorier - antingen är den enskild egendom eller giftorättsgods. En makes egendom blir enskild om den förklarats vara detta enligt ett äktenskapsförord, eller om egendomen har tillfallit maken genom gåva, arv eller testamente under villkor att egendomen ska vara
mottagarens enskilda.


All egendom som inte är enskild är istället giftorättsgods. Det spelar ingen roll när denna egendom anskaffats.


I en bodelning mellan två makar ska deras giftorättsgods ingå, men däremot inte deras enskilda egendom (om de inte själva går med på detta).


Du skriver att du fått silverbesticken och kristallglasen som gåvor. Har dessa gåvor villkorats med att de ska utgöra enskild egendom så ska de inte ingå i bodelningen. Om de däremot inte villkorats på något särskilt sätt (utan utgör "vanliga presenter") så ska de ingå i bodelningen.


Man kan under ett äktenskaps gång skriva äktenskapsförord kontinuerligt, dvs det behöver inte göras innan äktenskapet ingås (trots att namnet antyder detta). Detta kan göras fram tills dess att ansökan om äktenskapsskillnad skickats in.


Slutligen kan också sägas att det finns en regel i äktenskapsbalken som innebär att makar får undanta från bodelningen viss egendom som används uteslutande för enskilt bruk, se äktenskapsbalken 10 kap. 2 §. Typisk egendom för denna regel har exemplifierats med kläder, smycken, arbetsredskap, glasögon och parfym. Huruvida kristallglas och silverbestick faller in under denna regel är svårt för mig att svara på, men det beror troligtvis på omständigheterna i det enskilda fallet. Egendom som i och för sig får tas undan med hjälp av denna bestämmelse får dock inte tas undan om de representerar ett högt värde. Då har lagstiftaren ansett det oskäligt att egendomen ska undantas.
Jag hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga!

Lucas CyrénRådgivare
Hittade du inte det du sökte?