Vad gäller vid makes dödsfall utan ett äktenskapsförord?

2021-08-29 i Testamente
FRÅGA
Gifte med en man. Han har skilt 2 gånger. Han skrev 2 testamente med sin första och andra fru innan skilsmässor. Han har 2 barn med första frun och 1 barn med sin andra. Vi gifte oss nu utan äktenskapsförord och utan gemensamma barn, han har 3 barn och jag har 2. Nu tänker han att skriva testamente men samtidigt vill att vi ska skriva äktenskapsförord. Vad gäller vid hans dödsfall om jag inte skriver under äktenskapsförord? Gäller hans två gamla testamente i det vårt äktenskap?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om testamenten som skrevs innan ett äktenskap är giltiga även i ert äktenskap och om ett äktenskapsförord förändrar något.

Ett testamente och ett äktenskapsförord har dock olika rättsverkningar och ersätter därför inte varandra. De lagar som är relevanta i frågan är äktenskapsbalken och ärvdabalken.


Äktenskapsförord
Ett äktenskapsförord används för att beskriva vilken egendom som ska vara giftorättsgods och enskild egendom, (7 kap. 3 § äktenskapsbalken). Det är endast giftorättsgods som ingår i en framtida bodelning, (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Ni kan på så vis själva bestämma på förhand vad som ska ingå i en bodelning och vad som ska undantas vid makes dödsfall eller vid en eventuell skilsmässa. I en bodelning delas nämligen giftorättsgodset upp mellan makarna.

Ett äktenskapsförord används därmed för att beskriva egendomsförhållandena mellan makarna. Det är till fördel för er båda att skriva ett sådant äktenskapsförord om ni båda har tillgångar eller i framtiden kommer få tillgångar, för att det vid ett senare tillfälle inte ska råda oenigheter om vilken egendom som tillhör vem.


Testamente
Ett testamente används för att beskriva hur en person vill att dennes tillgångar ska fördelas när denne går bort. Om personen är gift, är det personens enskilda egendom samt det giftorättsgods som maken får rätt till efter en bodelning som kan fördelas enligt ett testamente.

Ett testamente kan villkoras och ska tolkas utifrån testatorns vilja, (11 kap. 1 § ärvdabalken). Det finns inget formkrav för att ett testamente ska vara återkallat, men testamentet är endast giltigt om testatorn vill. Ett testamente kan återkallas exempelvis genom att testamentet förstörs, ett nytt testamente upprättas eller att testatorn genom annan handling visar att testamentet inte ska gälla. Det räcker dock inte med att testatorn säger att testamentet inte ska gälla, det måste ha bevisats i en handling (11 kap. 5 § ärvdabalken).

Slutsats
Upprättandet av ett äktenskapsförord skulle inte ersätta din mans testamenten. Hans testamenten är därför fortfarande giltiga under förutsättning att din man inte villkorat testamentena på något vis eller om han genom handling visat att dessa testamenten är återkallade. Om din make går bort utan att ni har skrivit ett äktenskapsförord görs en bodelning utifrån all egendom som utgör giftorättsgods, (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Värdet på egendomen delas på hälften oavsett om någon av er köpt ellerfått egendomen innan äktenskapet. Sådant som utgör enskild egendom genom villkor i exempelvis testamente, gåvobrev eller försäkring ingår dock inte i en bodelning, (7 kap. 2 § äktenskapsbalken). Det som därefter kan testamenteras bort enligt hans testamenten är den egendom som utgör hans del av bodelningen samt hans enskilda egendom.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2952)
2021-10-22 Hur mycket kan vi testamentera bort?
2021-10-18 Vem ärver när testamentstagarna avlidit?
2021-10-18 Vittnens närvaro vid upprättande av testamente
2021-10-16 Måste man vara myndig för att vara med i ett testamente?

Alla besvarade frågor (96481)