Vad gäller vid gåva till make som påverkar efterarvet för särkullbarn?

2020-03-29 i Särkullbarn
FRÅGA
Om man har givit sin del, 50% i gåva som enskild egendom till makan/maken och har särkullbarn, hur blir det vid ett arvskifte om den som givit bort sin del dör, gentemot dennes barn? Huset ska väl i så fall inte ingå i giftorättsgodset?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arvsfrågor regleras i ärvdabalken (ÄB) samt om den avlidne var gift i äktenskapsbalken (ÄktB). Jag tolkar din fråga som att du givit din del (50 %) av din och din make/makas hus till honom/henne, som nu äger 100 % av huset.

Grundläggande vid arv efter make:

Enligt ÄB 3 kap. 1 § så ärver efterlevande make kvarlåtenskapen. Detta ärvs med fri förfoganderätt, vilket betyder att den avlidne makens kvarlåtenskap får disponeras men inte testamenteras bort vilket framgår av ÄB 3 kap. 2 §. ÄB 23 kap. 1 § stadgar att bodelning ska ske enligt ÄktB:s regler. Där kan man till exempel begära jämkning enligt ÄktB 12 kap. 2 §, så att vardera sidan som sin andel behåller sitt giftorättsgods.

Grundläggande vid arv när det finns särkullbarn:

Särkullbarn har rätt till sin arvslott direkt från sin förälders del av bodelningen enligt ÄB 3 kap. 1 §. Arvslotten är hela kvarlåtenskapen efter bodelningen dividerat med antal barn. Särkullbarn kan dock välja att avstå från arvslotten till förmån för den efterlevande maken enligt ÄB 3 kap. 9 §. En bröstarvinge har alltid rätt till den legala laglotten, som är hälften av arvslotten dividerat med antal barn, vilket stadgas i ÄB 7 kap. 1 §.

Vid gåvor som påverkar efterarvet:

I ÄB 7 kap. 4 § finns en bestämmelse som syftar på gåvor som är att jämställa med testamenten. Exempel på situationer när bestämmelsen är aktuell är egendom som arvlåtaren skänker på sin dödsbädd eller egendom som arvlåtaren kan tänkas ha nytta av fram till sin död trots att den är bortskänkt. För att regeln ska kunna tillämpas så krävs det att arvlåtarens avsikt med gåvan var att denne velat fördela sin kvarlåtenskap.

Sammanfattning:

Att ge 50 % av huset i gåva till sin make/maka är något som kan uppfylla kriterierna i ÄB 7 kap. 4 §. För att din gåva av huset ska läggas till kvarlåtenskapen för att beräkna laglotten så krävs det att bröstarvingen/bröstarvingarna väcker talan vid domstol inom ett år från bouppteckningens avslutande.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll