Vad gäller vid bodelning?

2020-05-31 i Bodelning
FRÅGA
Hej,Jag har köpt ett bostadsrätt den 2003 och sedan 2005 gifte sig. jag jobbat som eget företagare arbetet ensam. Hon har inga inkomst, aldrig fått något bidrag eller arbetet efter giftermålstiden.Vi har 2 barn 13 och 14 år gammal. Jag som står all driftkostnader, mat ..osv.Vi kan inte komma överens senaste månaden vill eventuell skilsmässa ! har hon rätt dela bodelning för exmp. bostadsrätt eftersom vi har inga bodelningsavtal.Tack på förhandFaruk
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga handlar om vilka regler som gäller för bodelning vid äktenskapsskillnad. Reglerna kring bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB).

När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Vid bodelning ska makarnas andelar i boet beräknas innan egendomen fördelas mellan dem (11 kap. 1 § ÄktB). När detta görs ska de skulder makarna hade då talan om äktenskapsskillnad gjordes avräknas från deras andel av boet (11 kap 2 § ÄktB). Om en make har skulder till samma värde eller till större värde än vad hans eller hennes tillgångar är värda beräknas makens andel till 0 kr. Det värde av tillgångarna som återstår efter att skulderna har dragits av för maken läggs därefter samman och fördelas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Om skulderna är större än tillgångarna kan den andra maken dock aldrig bli ansvarig att betala det överskjutande beloppet av dessa skulder.

Ett exempel: Om en make har tillgångar värda 100 000 kr men skulder till ett värde om 150 000 kr blir värdet av dennes andel i boet 0 kr. De överskjutande 50 000 kr i skulder är det endast den skuldsatte maken som har ansvar att betala tillbaka. Om den andre maken har tillgångar till ett värde av 100 000 kr och inga skulder blir dennes andel till boet 100 000 kr. De båda makarna ska då dela på den makens andel om 100 000 kr och får därmed tillgångar till ett värde av 50 000 kr var.

Efter att andelarna i boet har beräknats ska tillgångarna fördelas på lotter för makarna, det vill säga de exakta ägodelarna ska fördelas mellan makarna (11 kap. 7 § ÄktB). Värdet av bostadsrätten och all annan egendom ni äger ska därmed delas lika mellan er oavsett om det har varit så att endast en av er har arbetat och haft inkomst under äktenskapet. När det gäller bostadsrätten ni bor i så har den maken som bäst har behov av bostaden rätt att få bostaden som sin del av arvet. Det måste även anses skäligt att denna maken ska få överta bostaden. Om bostaden är värd mer än den makens arvsandel så ska denne betala skillnaden i värde till den andre (11 kap. 8 § ÄktB). En anledning till att den ena av er behöver bostaden bättre än den andre kan vara att gemensamma barn huvudsakligen ska bo hos denne. Även om det är endast en av er som har betalat för bostaden från början kan det ändå anses skäligt att den andra tar över bostaden, beroende på hur er specifika situation ser ut.

Du skriver att ni inte har skrivit något bodelningsavtal. Jag tolkar det som att du menar att ni inte har skrivit något äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord är ett avtal där makar kan ange att fördelningen av sin egendom ska ske på annat sätt än vad som gäller enligt lag ( 7 kap. 3 § ÄktB). Ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen och signeras av båda makarna (7 kap 3 § andra stycket ÄktB). Äktenskapsförordet ska sedan registreras hos Skatteverket (7 kap. 3 § tredje stycket). Om ni vill att fördelningen av det ni äger ska göras på annat sätt än enligt lag är det därför ett sådant dokument ni behöver skriva.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga. Om du har ytterligare frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Carin Östlund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2717)
2021-01-27 Vem har rätt till lägenheten vid skilsmässa?
2021-01-24 Testamente eller äktenskapsförord för att säkra arvet till mina barn?
2021-01-22 Vem får behålla vad i en bodelning?
2021-01-22 Kan jag göra så att mina egna sparpengar inte ingår i en bodelning?

Alla besvarade frågor (88505)