Vad gäller vid arv för särkullbarn?

2019-09-08 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej.Min mor är nybliven änka och var gift med min styvfar som nu alltså gått bort. Han hade två barn från tidigare äktenskap (särkullsbarn). Utgå från att min mor och styvfar inte har någon enskild egendom och att nettotillgångarna är 1,5 msek. Kan särkullbarnen kräva att 'direkt' få sitt arv på 0,75 msek efter sin far?Om det finns ett testamente där min styvfar testamenterat sina tillgångar till min mor, och vice versa, med fri förfoganderätt och där man vädjar till särkullbarnen att vänta med att kräva sin laglott tills båda är avlidna, vad kan de då lagligen kräva att få ut om de inte vill respektera denna vädjan? Är det då 50% av de 0,75 msek?Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Jag kommer dela upp mitt svar i två utefter dina frågor.

Kan särkullbarn kräva att få ut sitt arv direkt?

Det som skiljer sig mellan bröstarvingar och särkullbarn i arvsrätten är främst att särkullbarn har en rätt att få ut sin del av arvet direkt efter sin avlidna förälder (3 kap 1 § ÄB). Däremot har en efterlevande make alltid rätt att få ut så mycket av kvarlåtenskapen att det uppgår till ett värde av fyra gånger prisbasbeloppet (3 kap 1 § ÄB).

Vad kan särkullbarn kräva om testamente finns?

Alla barn är så kallade bröstarvingar till sina föräldrar, vilket innebär att de har rätt till en laglott var, som är lika stor. Är det två barn kommer de att få varsin lika stor del av förälderns kvarlåtenskap, den delas då på två (2 kap. 1 § 2 st. ÄB). Arvslotten till skillnad från laglotten, kan däremot inskränkas genom testamente (7 kap. 1 § ÄB). Rätten till laglott, går inte att inskränka genom testamente, barn har nämligen alltid rätt till sin laglott. En laglott är hälften av arvslotten denne är berättigad genom lag. Är arvslotten 100 000 kr exempelvis, blir laglotten 25 000 kr i exemplet med två barn.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Melinda Roos
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll