Vad gäller vid anhörigs bortgång?

FRÅGA
Mitt namn är Ulf 70 år och min mamma är 90 år. Min mamma kommer inte att leva så många år ytterligare. Jag har två yngre systrar 66 resp. 58 år gamla. Jag har ingen kontakt med mina systrar beroende på att vi kommer helt enkelt inte överens. Vi har alla tre en utmärkt kontakt med mamma ( var och en för sig) nästan dagligen. Min ena syster sköter hennes ekonomi. Jag hjälper henne med trädgården och övriga praktiska göromål.Mina systrar kommer mycket bra överens.När mamma gått bort oroar jag mig för "mina åsikter" om begravningen och allt som skall ordnas efter denna. Jag önskar råd om hur jag mest praktiskt tillvaratar mina intressen. Med vänlig hälsningUlf
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I mitt svar så hänvisar jag till ärvdabalken, du hitta den här.

I samband med anhörigs bortgång så har man vissa rättigheter vad gäller arv, det finns däremot inget reglerat vad gäller någon rätt att få delta i planering av begravning och dylikt. Ofta så anlitar man en begravningsbyrå och det kan vara extra bra i lägen då kanske inte alla anhöriga kommer så bra överens, då kan begravningsbyrån i bästa fall fungera lite som en mellanhand och medlare. Det är det rådet jag kan ge dig avseende begravning och frågor kring det, att kontakta en begravningsbyrå.

Vad gäller dina rättigheter kopplat till arvet så gäller att till bouppteckningen ska alla arvingar kallas (20 kap. 2 § ärvdabalk), det är ett krav för att bouppteckningen ska kunna bli godkänd av Skatteverket. På så sätt så ska inte dina systrar helt kunna stänga dig ute avseende din rätt i samband med arvet. Bouppteckningsförrättningen är ett möte där man ska gå igenom boet, alltså vad den avlidne har för egendom och skulder, då ska även två utomstående förrättningsmän vara med och skriva under bouppteckningshandlingen.

När det sedan kommer till själva arvsskiftet, alltså när egendomen ska skiftas mellan arvingarna, så går det att ansöka om att få förordnat en skiftesman om man anser det svårt att komma överens och på så sätt företa skiftet själva (23 kap. 5 § ärvdabalk).

Det går även att anlita en jurist i samband med förrättande av bouppteckning om det blir lättare för att komma överens och få ordning på egendom och skulder.

Hoppas du fått svar på din fråga, om inte är du varmt välkommen att komma in med en ny fråga till oss här på Lawine.

Vänligen,

Fanny Rudén
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?