Vad gäller särkullebarn som min bortgågne man hade?

Vad gäller särkullebarn som min bortgågne man hade.

Lawline svarar

Hej och tack för du vänder dig till Lawline!

Regler om särkullbarns rättigheter vid arv hittas i ärvdabalken (ÄB)

Huvudregeln i svensk rätt är att den avlidnes bröstarvingar (barn) ärver den avlidnes tillgångar, 2 kap 1 § ÄB. Har den avlidne emellertid varit gift vid dödsfallet har den efterlevande maken rätt att ta del av de gemensamma barnens arv, 3 kap 1 § ÄB. När sedan den efterlevande maken avlider, tillfaller arvet från den första maken till bröstarvingarna. Detta kallas för "efterarv" och regleras i 3 kap 2 § ÄB.

Notera att efterlevande makes arvsrätt endast innefattar de gemensamma barnens del. Detta innebär att ett särkullbarn har rätt att få ut sin arvslott direkt. Särkullbarnet kan dock välja att avstå från denna rätt, och istället erhålla sitt arv när den efterlevande maken dör; särkullbarnet kan alltså välja att betraktas som ett gemensamt barn i arvsrättslig mening, detta i enlighet med 3 kap 9 § ÄB

Hoppas att detta var svaret på din fråga!

Christoffer DahlRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning