Vad gäller om man skiljer sig inom fem år?

2019-02-28 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej,Jag har ansökt om skilsmässa. Vi har varit gifta i c:a 1,5 år. Vi har inte bott ihop, utan levt som särboende, under den tid vi varit gifta. Vad är det som gäller vid skilsmässan?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte av din fråga om ni har bott tillsammans överhuvudtaget, eller om ni endast varit särboende under äktenskapet. I mitt svar kommer jag därför att redogöra för båda alternativen eftersom boendetiden är en viktig omständighet när det gäller skilsmässa vid kortvariga äktenskap. Jag kommer dessutom utgå från att det inte finns något äktenskapsförord. Eftersom din fråga handlar om äktenskap är det Äktenskapsbalken som är tillämplig.

Huvudregeln

Generellt gäller vid skilsmässor att makarnas giftorättsgods delas lika mellan dem genom en bodelning (9:1 ÄktB och 7:1 ÄktB) . I vissa fall anser man dock att det vore orimligt att makarna skulle dela lika på egendomen, med hänsyn till exempelvis äktenskapets längd. Det finns alltså en jämkningsregel i Äktenskapsbalken som innebär att makarna i vissa fall inte behöver dela lika på giftorättsgodset. Denna regel finns i 12:1 ÄktB.

Undantag vid kortvariga äktenskap

Enligt regeln är det oskäligt att makarna delar lika på giftorättsgodset om det rör sig om ett kortvarig äktenskap. Som kortvarigt äktenskap räknas äktenskap som inte varat längre än fem år och detta brukar kallas för femårsregeln. Du skriver i din fråga att ni endast varit gifta i ca ett och ett halvt år, men enligt lagen ska även tiden som sammanboende före äktenskapet vägas in. Har ni exempelvis varit sambos i ett år innan äktenskapet ingicks, räknas det alltså som att äktenskapet varat i två och ett halvt år. Eftersom jag inte vet om ni har varit sambos innan äktenskapet kommer jag att förklara hur femårsregeln fungerar.

Femårsregeln är utformad så att den rikare maken ska få behålla mer av sin egendom än om allt giftorättsgods hade ingått i bodelningen. Om makarna exempelvis varit gifta i ett år, ska 1/5 av vardera makes giftorättsgods ingå och delas på. Om makarna varit gifta i två år ingår 2/5 av giftorättsgodset etc. Om ert äktenskap räknas som 1,5 år, dvs. 18 månader, ska ni dela på 18/60 av vardera makes giftorättsgods.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (806)
2019-08-24 Gift i utlandet och i Sverige - vilket lands lagstiftning gäller avseende äktenskapsskillnad och bodelning?
2019-08-24 Ska egendom som min exman köpte innan vi gifte oss vara med i bodelningen?
2019-08-21 Egendom som ska ingå i bodelning vid äktenskapsskillnad
2019-08-02 Hur ska skulder avräknas vid en äktenskapsskillnad?

Alla besvarade frågor (72228)