FrågaFAMILJERÄTTÄktenskapsskillnad30/11/2021

Vad gäller om man är skild i Sverige men fortfarande gift utomlands?

Jag gifte mig på hemlandet ( Dominikanska Republiken) 2012 och skilde mig i Sverige för 4år sedan. Min skilsmässa är då inte giltigt i det landet.

Frågan är, kan jag gifta om mig i Sverige utan att vara skild i det andra landet? Är det olagligt på något sätt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Har er skilsmässa skett i Sverige gjordes det med största sannolikhet i enlighet med äktenskapsbalken (ÄktB). Makarna har rätt till äktenskapsskillnad, det vill säga skilsmässa, om de är ense om att äktenskapet ska upplösas (5 kap. 1 § ÄktB). Äktenskapet är upplöst när domen om äktenskapsskillnad vinner laga kraft (5 kap. 6 § ÄktB). Eftersom att du redan har varit skild i 4 år ska detta redan ha gått igenom. Är man redan gift får man inte gifta sig igen (2 kap. 4 § ÄktB). Går vigseln ändå igenom har maken rätt till äktenskapsskillnad utan någon betänketid (5 kap. 5 § 1st. ÄktB). Det är dessutom brottsligt att vara gift med flera personer samtidigt. Det kallas tvegifte. Såväl den som är gift sedan tidigare som dess make, om maken visste om att partnern redan var gift, kan dömas till böter eller fängelse i högst två år (7 kap. 1 § 1st. Brottsbalken). Inget i din fråga tyder dock på att din svenska skilsmässa inte är giltig. Du borde alltså på nytt kunna ingå äktenskap i Sverige.

Jag kan tyvärr inte svara på hur det ser ut med din skilsmässa i ditt hemland. I Sverige brukar beslut om äktenskapsskillnad som meddelats i en annan stat gälla, om det förelåg skälig anledning att talan prövades i den främmande staten (3 kap. 7 § lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap). Andra länder har dock andra regler. För säkerhets skull kan det vara bra för dig att kontakta ambassaden eller myndigheterna i ditt hemland för att se till att din skilsmässa också gäller där.

Sammanfattningsvis ser jag inte att det borde finnas några hinder för dig att gifta sig på nytt i Sverige. Trots det rekommenderar jag att du undersöker hur du går tillväga för att även vara skild i ditt hemland.

Hoppas att mitt svar gav dig någon slags klarhet i frågan. Har du någon annan fundering är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Mathea SantessonRådgivare