Vad gäller om jag vill testamentera egendom till min släkting i Australien?

2019-09-26 i Testamente
FRÅGA
Jag är ensamstående, barnlös, närmaste släkting en åldrad bror. Jag avser att testamentera min kvarlåtenskap till min brors son. Sonen, 53 år, gift, 4 vuxna barn, bor i Australien , född i Sverige, har dubbelt medborgarskap (Sverige och Australien). Om han dör, ärver hans maka (austr. medborgare) ? Hur ärver deras gemensamma barn? Arvet tillskiftas väl honom som svensk skattefritt? Utgår arvsskatt i Australien? Jag har förgäves sökt svar på detta hos Skatteverket, Australiens ambassad, en jurist, googlat, biblioteket, min bror m.fl. Ingen har haft ett svar. 2019-09-25
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar vad som gäller och hur du ska bära dig åt för att testamentera din egendom till din brorson som bor i Australien.

Det var olyckligt att du inte lyckats få några svar på dina frågor trots att du vänt dig till både myndigheter och jurister. Mina efterforskningar har gett vissa resultat, men jag vill redan nu klargöra för att mitt svar är ganska generellt. Den här typen av rättsfrågor är komplicerade, särskilt eftersom en annan stats lagstiftning blir relevant. Något som gör just efterforskningar om australiensisk rätt komplicerade är att de olika staterna har olika lagar. Vad som gäller i just din situation är alltså väldigt beroende av vilken stat din brorson bor i. I mitt svar har jag dock försökt ge dig en relativt övergripande bild så att du åtminstone kan få ett hum om vad som kan gälla.

Utgångspunkten för testamenten

Som jag förstått det är utgångspunkten i Australien att ett utländskt testamente är giltigt så länge det är giltigt i den stat där testatorn hade hemvist när testamentet skrevs och undertecknades. Om du bor här i Sverige när du skriver ditt testamente så ska din egendom fördelas enligt detta så länge det är giltigt enligt svensk rätt. Mer om detta kan du läsa här. Detta regelverk gäller även i exempelvis New South Wales (Succession Act 2006 part 2.4).

För att ett testamente ska vara giltigt enligt svensk rätt krävs att det är skriftligt och undertecknat av dig. Undertecknandet ska dessutom bevittnas av två personer som inte är testamentstagare och de ska också skriva under handlingen (Ärvdabalken 10:1). Det är väldigt viktigt att vittnena är närvarande samtidigt och inte skriver under en och en vid olika tillfällen. Vittnena bör även anteckna sitt yrke och sin hemvist (Ärvdabalken 10:2). Detta är inget krav för att testamentet ska vara giltigt, utan snarare en rekommendation då det kan få betydelse om giltigheten skulle behöva prövas. I Sverige finns inget krav på att testamenten måste registreras.

Arvsrättsliga regler i Australien

Arvsskatt

I Australien har de ingen arvsskatt, precis som Sverige, vilket innebär att din brorson som utgångspunkt inte behöver betala någon skatt på det han ärver från dig. Det finns dock situationer där skatt kan komma att tas ut på egendomen, men detta är väldigt beroende av vilken typ av egendom du avser att testamentera bort. Egendom som fortsätter att ge avkastning även efter din död, exempelvis aktier eller liknande, kan komma att bli föremål för beskattning. Detta omfattas dock av lokala australiensiska regler som är för omfattande för att jag ska kunna ge dig någon överblick i detta svar.

Arvsordningen

När din brorson väl mottagit arvet från dig så är egendomen hans, om han är livet när du går bort, vill säga. Den egendomen kommer efter hans död att ingå i hans dödsbo och sedan fördelas enligt australiensiska arvsregler, om han fortfarande är bosatt där vid sin död.

Australiens arvsrätt är lite olika beroende på vilken stat det handlar om, vilket gör det hela ännu lite mer komplicerat. Här kan du läsa lite mer om detta: . I New South Wales, exempelvis, ärver en make all egendom. Om makarna har barn utanför äktenskapet så delas kvarlåtenskapen upp mellan barnen och maken (Succession Act 2006 part 4.2 ). I Western Australia, däremot, ärver en make en make allt om den avlidne inte har barn, men annars så har maken endast rätt till "household chattels" och egendom till ett värde om 50 000 $, resten har barnen rätt till (Administration Act 1903 14 §).

Skulle det vara så att din brorson skulle gå bort före dig, men du inte hinner göra några justeringar innan dess så ska testamentet tolkas så att fördelningen blir såsom du kan ha önskat. Det finns tolkningsregler i ärvdabalken som kan hjälpa till med tolkningen om inte testatorn, det vill säga du, uttryckt din vilja i testamentet (ÄB 11 kap). Eftersom du fortfarande är i livet kan du skriva in i testamentet vad du vill ska hända med din egendom om din brorson skulle gå bort före dig. Om du exempelvis vill att hans barn ska ärva dig i händelse av hans bortgång kan du ange detta..

Sammanfattningsvis och hur du går vidare

Om du upprättar ett testamente som är giltigt enligt våra svenska arvsregler så kommer detta med största sannolikhet även att vara giltigt i Australien. Du har alltså möjlighet att uttrycka i testamentet hur du vill att din egendom ska fördelas och detta ska alltså gälla när arvet fördelas i Australien.

De har inte någon arvsskatt i Australien, och eftersom vi inte heller har någon här i Sverige så kommer din brorson sannolikt inte att behöva betala någon skatt på arvet har får efter dig. Med detta sagt så finns det vissa undantag från detta, men det är väldigt beroende av vilken typ av egendom du testamenterar bort. Rör det sig bara om pengar på ett konto, som inte ger någon avkastning, så bedömer jag (utifrån den information som finns att tillgå på internet) att han inte ska behöva betala någon arvsskatt.

På grund av att de olika staterna i Australien har olika regelverk är det dock svårt att få en enhetlig bild av vad som gäller. Med anledning av detta, och att jag inte vet vad för typ av egendom som du har för avsikt att testamentera bort, så är min rekommendation att du försöker kontakta en jurist i din brorsons hemstat som kan hjälpa er att få koll på vad som gäller i er specifika situation., Förhoppningsvis kan någon av dina släktingar i Australien hjälpa dig med detta. Ett annat alternativ, om det är svårt att hitta en jurist att anlita, är att kontakta de lokala myndigheterna i hans hemstat. Detta kanske kan vara mer framgångsrikt än att vända sig till ambassaden.

Jag hoppas att du i alla fall har fått en lite större inblick i vad du kan behöva tänka på när du ska upprätta ditt testamente. Vill du att jag förtydligar något i mitt svar kan du skicka ett mail till natalie.accord@lawline.se.

Vänliga hälsningar,

Natalie Accord
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2527)
2020-07-12 Är en kopia av ett testamente giltigt?
2020-07-09 Vad krävs för att testamente ska vara ogiltigt?
2020-07-09 Förordnande om kvarlåtenskap genom avtal
2020-07-07 Är det möjligt att förordna om något som utgår endast under förutsättning att ett visst faktum är för handen?

Alla besvarade frågor (81857)