Vad gäller om en arvtagare inte kallats till bouppteckning

FRÅGA
Hej!!!Min fråga är om man är arvtagare och inte blir kallad till bouppteckningen. Finns det då någon tid, har läst någonstans att det är 10 år.Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler beträffande bouppteckning finns i ärvdabalken. Enligt 20 kap 2§ ärvdabalken ska samtliga dödsbodelägare kallas till bouppteckningen i god tid innan förrättningen. Enligt 20 kap 3§ 2 stycket ska det antecknas i bouppteckningen vilka som har närvarat. Om någon som skulle ha närvarat inte har kallats ska det vid bouppteckningen bifogas bevis om att vederbörande har blivit kallad. Det kan ske antingen genom att personen som inte närvarar intygar att den har blivit kallad i ett dokument eller att man bifogar ett kvitto från posten som bevisar att en kallelse har skickats i god tid innan förrättningen. Intyget ska sedan skickas med som bilaga till bouppteckningen.

Om en arvtagare inte har blivit kallad till bouppteckningen blir följden att Skatteverket enligt 20 kap 9§ 3st inte får registrera bouppteckningen och det måste göras en tilläggsbouppteckning. Hela bouppteckningen behöver inte göras om men uppgifter som avviker från den ursprungliga bouppteckningen ska gås igenom.

Tidsgränsen du nämner på 10 år kan gälla 16 kap 4§ ärvdabalken som innehåller en föreskriven preskriptionstid för att göra sin rätt till arv gällande. Den i lagrummet angivna tiden om tio år utgör en yttersta preskriptionstid som gäller för samtliga anspråk på arv efter arvlåtaren.

Hoppas du fått svar på din fråga annars är du välkommen att återkomma!

Vänligen,

Beatrice Rälg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1106)
2021-09-14 ​​Hur lång tid brukar det ta tills man får ut sitt arv?
2021-09-01 Vem ärver om arvtagaren hinner avlida innan bouppteckningen är klar?
2021-08-31 Vem ärver min avlinda morbrors fru?
2021-08-31 måste en bodelning göras?

Alla besvarade frågor (95740)