Vad gäller om det finns flera testamenten? Kan det påverka min arvslott?

Ska på bouppteckning snart då min far har gått bort och vi hade ingen relation. Har fått veta att det finns tre testamenten, ett till mig, ett till min bror och ett till min fars frus son. Varför skrivs det tre testamenten och kan detta påverka min arvslott?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom vad som gäller om det finns flera testamenten. Därefter kommer jag att utreda vad som skulle gälla enligt den legala arvsordningen i din situation, samt om testamenten kan påverka din arvslott. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu.

Vad gäller om det finns flera testamenten?

Utgångspunkten är att ett nyare testamente ersätter ett äldre testamente. Finns det flera testamenten kan de dock komma att tolkas vid sidan om varandra. Nyare testamenten ersätter oftast äldre, men om det nya endast behandlar delar av vad som framgår av det gamla kan det gamla fortfarande bli gällande i vissa delar. Det är svårt att säga vad som gäller i ditt fall, men det kan antingen bli så att alla tre testamenten blir gällande eller att det nyaste testamentet ersätter de tidigare.

Vad skulle gälla enligt den legala arvsordningen i den här situationen?

Jag uppfattar frågan som att din far var gift men att hans fru (som inte är din mor) gick bort innan din far, stämmer det? Om den som gått bort var gift, ärver efterlevande make, se 3 kap 1 § 1 st Ärvdabalken (här). Om det inte finns någon efterlevande make ärver den avlidnes bröstarvingar, dvs. barn, se 2 kap 1 § 1 st Ärvdabalken (här). Om ett barn till den avlidne har gått bort men har barn (alltså barnbarn till den avlidne), får barnet sin förälders andel av arvet, se 2 kap 1 § 2 st Ärvdabalken (här).

Jag tolkar frågan som att din far och hans fru inte hade några gemensamma barn, utan att din far hade två barn sedan tidigare (dig och din bror) och din fars fru hade en son sedan tidigare. Om en person som är gift och har barn sedan tidigare (särkullbarn) har barnet rätt att få ut sitt arv direkt, se 3 kap 1 § 1 st Ärvdabalken (här). Särkullbarnet kan avstå från sitt arv till förmån för efterlevande make, se 3 kap 9 § Ärvdabalken (här). Särkullbarnet får då ut sin del av arvet när förälderns make/maka gått bort.

Kan testamentena påverka din arvslott?

Det framgår inte av din fråga vad som står i de tre testamenten, så det är svårt att dra några slutsatser om vad som gäller i ditt fall. Därför kommer jag att kort beskriva vad som gäller generellt.

Om det finns testamente kan det påverka den legala arvsordningen. Som barn till den avlidne, dvs. bröstarvinge har man, även om det finns testamente, rätt att få sin laglott. Laglotten är halva arvslotten, se 7 kap 1 § Ärvdabalken (här). För att en bröstarvinge ska få ut sin laglott måste han eller hon begära jämkning av testamentet inom sex månader, se 7 kap 3 § Ärvdabalken (här).

Vad du kan göra nu

Jag rekommenderar att du kollar vad som står i de tre testamenten. Beroende på vad som står i dem och om alla blir gällande eller enbart det nyaste, får du fundera på hur du ska gå tillväga. Om du har fler frågor rekommenderar jag att du ringer till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny HedinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning