Vad gäller när vissa medlemmar i en ideell förening inte behöver följa föreningsordningen?

Hej,

Min fråga gäller likhetsprincipen i en ideell förening. Jag är medlem i en båtklubb som har en Hamnordning som föreskriver vilka krav klubben har på båtar för att de ska hanteras. Kraven består av max längd, max bredd, max vikt samt maximalt djupgående. Hamnordningen föreskriver att båtar med avtal som uppfyller dessa krav får lägga upp sina båtar.

Nu visar det sig att det finns ett flertal båtar som överskrider kraven som Hamnordningen föreskriver, men styrelsen har inte för avsikt att säga upp avtalet för dessa båtar, dvs de kommer även i fortsättningen att hanteras/lyftas av klubben trots att det inte uppfyller kraven.

Vad säger god föreningssed om detta? Vissa medlemmar ges fördel i att deras båtar hanteras trots att de inte uppfyller kraven, medan andras båtar nekas. Frågan rör också Generalklausulen då jag menar att de som har bestämmanderätten (i detta fall styrelsen) har beslutat om hamnordningen men även att de som har befintligt avtal kommer att undantas, dvs ges en fördel.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som du kanske redan vet så regleras inte ideella föreningar av någon specifik lagstiftning. För ekonomiska föreningar finns lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, men för ideella föreningar saknas alltså en motsvarighet (detta beror på flera skäl, men bland annat att ideella föreningar kan vara av så varierande karaktär att det hade varit svårt att skapa en lagstiftningsprodukt som på ett bra sätt hade kunnat reglera alla dessa olika föreningar).

Hur regleras då ideella föreningar? Dels finns det flertalet rättsfall på området; dels finns det flera "osynliga normer" som ger vägledning kring hanteringen av ideella föreningar.

Likhetsprincipen
Likhetsprincipen är en av de osynliga normer som gäller för ideella föreningar, och den är väletablerad i praxis (det vill säga, rättsfall). Principen innebär att alla medlemmar i föreningen ska behandlas likadant av föreningen (om inte något annat uttryckligen framgår av stadgarna eller någon lag). För att en särbehandling ska kunna ske, så måste denna kunna motiveras med sakliga skäl. Av det som framgår av din fråga verkar det inte finnas några sakliga skäl som motiverar/rättfärdigar varför endast vissa båtägare tillåts överskrida de angivna måtten. Denna princip tar främst sikte på att hindra illojal eller otillbörlig särbehandling (se NJA 1989 s. 751), och är därför inte lika strikt när det gäller en särbehandling som kommer gynna föreningen eller medlemmarna som helhet. I detta fall ser jag dock inget skäl till hur den särbehandling du beskriver i din fråga skulle gynna varken föreningen eller medlemmarna (i stort).

Generalklausulen
Vad gäller den s.k. generalklausulen i 6 kap. 13 § lagen om ekonomiska föreningar, är den inte direkt tillämplig på ideella föreningar eftersom att lagen endast gäller ekonomiska föreningar. Det har förts viss diskussion om huruvida bestämmelsen är analogisk tillämplig på ideella föreningar, d.v.s. att bestämmelsen ska gälla även för ideella föreningar, men detta är inte fakta utan bara ett ämne debatt/diskussion.

Sammanfattning
Jag ser ingen anledning till varför vissa medlemmar ska få fördelen att inte behöva följa föreningsordningens krav, samtidigt som andra inte ges tillträde/utesluts ur föreningen av samma anledning. Det finns inget sakligt skäl för detta, och är sannolikt inte i enlighet med god föreningssed. Kanske kan ni gå ihop ett antal medlemmar och framföra era klagomål till styrelsen i fråga.

Kommentera gärna nedan om du skulle ha några fler frågor!

Vänligen,

Sandra SöderbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”