FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente13/08/2018

Vad gäller när testatorn vill göra en ändring i sitt testamente?

Hej,

är gift och har inga barn. Vill skriva ett testamente så inte våra syskon (6 st och syskonbarn 16 st) ärver oss.

Utmaningen är att under livets gång ändras vår vilja vad vår kvarlåtenskap skall gå till (väljörenhetsorg eller nära vän etc).

Är det möjligt att skriva ett testamente med bilaga som jag kan ändra under livet utan att behöva skriva om hela mitt testamente?

Vi är idag i 50 års åldern och min bedömnig är att det kanske kommer ske 2-4 förändringar till innan vi somnar in.

Exempel. Idag vill jag att rödakorset ärver allt, om 3 år har jag fått kontkat med en person jag gärna vill hjälpa och då ändra testamentet till denna personen. Om den personen senare avlider vill jag ändra till Läkare utan gränser. Dessa ändringar vill jag kunna göra på ett smidigt sätt utan att skriva om hela vårt testamente.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga finns i ärvdabalken, du hittar den här.

Först och främst vill jag framhålla att reglerna kring upprättande och ändring av testamente är väldigt strikta. Detta på grund av att man så långt som möjligt vill vara säker på att egendomen fördelas enligt testatorns verkliga sista vilja. De strikta formkrav som reglerna ställer upp syftar alltså till att skydda dig som testator och din sista vilja.

Formkraven måste uppfyllas på nytt

Vid upprättande av ett testamente måste vissa formkrav uppfyllas för att testamentet ska vara giltigt. Exempelvis måste det vara skriftligt och bevittnas av två vittnen. Formkraven finns i 10 kap 1-4 §§ ärvdabalken.

Att stryka ett förordnande, dvs återkalla en testamentstagares rätt till arv, kräver inga formkrav. Det är därför tillräckligt att ni tydligt stryker exempelvis förordnandet till Röda Korset för att återkalla det. (10 kap 5 § ärvdabalken)

Att skriva in en ny testamentstagare kräver dock att formkraven, som gäller för upprättande av testamente, uppfylls igen. Detta är särskilt viktigt när ändringen görs i samband med att ett annat förordnande återkallas. Det finns annars en risk att exempelvis återkallandet av Röda Korsets rätt att ärva blir gällande, men inte tillägget att till exempel en viss person ska bli ny testamentstagare. Resultatet kan då bli att ingen står som testamentstagare, vilket kan leda till att era syskon blir arvtagare. (10 kap 6 § ärvdabalken)

Ändringar kan göras i bilagan men formkraven måste uppfyllas

Det går absolut att göra ändringarna i en bilaga till testamentet, om ni känner att det blir smidigast för er. Men även detta sätt kräver att formkraven uppfylls på nytt, precis som om ett nytt testamente har skrivits. Generellt brukar det därför rekommenderas att testatorn, vid en ändring av testamentet, förstör det gamla testamentet och skriver ett helt nytt. Detta för att undvika de tolkningsproblem som uppstår när ändringar har skett i det ursprungliga testamentet, så att egendomen verkligen fördelas i enlighet med er sista vilja.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Vill du ha hjälp med att upprätta testamentet är du varmt välkommen att ta hjälp av hjälp av Lawline Juristbyrå, du kan enkelt boka tid här.

Johanna BergvallRådgivare
Hittade du inte det du sökte?