Vad gäller när min man är häktad och vad kan hans påföljd bli?

2018-01-22 i Påföljder
FRÅGA
Hej Min man sitter häktad i en liten håla i norland . Han har till att börja med en inhemsk advokat som inte är engagerad för huvudtaget . Bett om advokat byte men det går inte svara tingsrätten . Min man och en till är misstänkta för tillgrep alt stöld av släpkärror 2 st olika tillfällen .snatteri vid 2 tillfällen .Olovlig körning ,ringa narkotikabrott , då min man var påverkad av droger , eve rattonykterhet ( kört drogpåverkad Samt att han /dom är misstänkta för stöld alt häleri men nekar till detta. då ena släp kärran redan var lastad med stöld gods från nån butik innan dom bedtämde sig för att tjuv låna släpkärran. SkäppkärrornaMin bil är beslagtagen jag lånade ut den till min man som hade en kompis med körkort som skulle köra hela resan tur och retur Norrland då min mans kompis hade ett ärende dit över helgen men kravet var att min man inte skulle köra få han ej har körkort Annars hade jag ej lånat ut min bil.på den vägen är detta ,hur får jag tillbaka den ? Nu är dom gripna , häktade med fulla restriktioner . Pga kolusionfara . Min man har busat tidigare och är dömd för liknade brott , men har dom sista 4-5 åren verkligen ändrat livsstil ,skött sig , öppnat företag med 5 anställda, pågående arbeten . Hans anställda vet vad dom ska göra i en vecka till sen skulle det påbörjas ett långtids projekt med min man som arbetsledare , det är bara min man som har alla uppgifter ang det , löner skall betalas ut mm nån inte honom alls ang detta. Behöver råd påföljd?
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Efter att ha läst din fråga ser jag att din fråga består av flera delfrågor. Därför har jag delat in mitt svar i underrubriker där varje underrubrik motsvarar en av dina delfrågor.

Har din man rätt att få en ny advokat?

Huruvida man har rätt att byta offentlig försvarare eller inte avgörs av domstolen efter att man skickat in en ansökan. Detta följer av Rättegångsbalken 21 kap. 6 §. Domstolen väger din mans angivna skäl för att få en ny försvarare, mot de kostnader som staten drabbas av om han ska få en ny försvarare. Det ställs relativt höga krav på den som ansöker; man måste kunna visa att det föreligger väsentliga skäl för att ett byte ska beviljas.

Din man har dock rätt att själv anlita och bekosta en privat försvarare. Så länge ett byte till en privat försvarare inte leder till att det uppstår "synnerlig olägenhet" så ska domstolen återkalla den offentliga försvararens förordnande enligt samma lagparagraf som angetts ovan.

Vad kan din man få för påföljd för de aktuella brotten?

De brott du har listat är:
- Tillgrepp av fortskaffningsmedel, brottsbalken (brb) 8 kap 7 §,
- Stöld, brb 8 kap 1 §,
- Snatteri, vilket heter ringa stöld, brb 8 kap 2 §,
- Olovlig körning, Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott 3 §,
- Ringa narkotikabrott, Narkotikastrafflag (1968:64) 2 §,
- Rattfylleri, lag om straff för vissa trafikbrott 4 §, samt
- Häleri, brb 9 kap 6 §.

För tillgrepp av fortskaffningsmedel och stöld är straffet fängelse i högst 2 år, förutsatt att brottet varken är grovt eller ringa. För ringa stöld är straffet böter eller fängelse i högst sex månader. För olovlig körning är straffet böter men enligt lydelsen i lagparagrafen kan man få fängelse i högst sex månader, exempelvis om brottet anses ha varit grovt. För ringa narkotikabrott och rattfylleri är straffet böter eller fängelse i högst sex månader. För häleri är straffet fängelse i högst två år.

Det som anges i lagtexten är den så kallade straffskalan. Inom denna straffskala ska domstolen avgöra vilket straff som en specifik gärningsman ska dömas till i ett specifikt fall. Domstolen beaktar både försvårande och förmildrande omständigheter, enligt BrB 29 kap 1 § 2 st, 29 kap. 2 § samt 3 §. En hel del olika faktorer kan påverka vilket straff domstolen dömer vill, varför det är omöjligt att spekulera i vilket straff din man kommer att få. En faktor som starkt talar för ett hårdare straff är att han har begått flera brott. Även om gärningsmannen har varit extra klandervärd i sitt beteende påverkar.

Sådant som kan utgöra förmildrande omständigheter är istället om gärningsmannen kan anses ha varit mindre klandervärd i sitt beteende. Faktorer som exempelvis om gärningsmannen själv angivit sig och medverkat vid utredningen av brottet eller om gärningsmannen skadats vid gärningstillfället kan också påverka bedömningen.

När gärningsmannen har begått flera brott, får straffet inte överstiga de högsta straffen för brotten tillsammans. Detta kan man ha som utgångspunkt men det är värt att notera att det finns undantag till denna regel.

Kan du få tillbaka din bil som är beslagtagen?

Rättegångsbalken 27 kapitel 1 § får ett föremål som har betydelse för en brottsutredning tas i beslag. När de inte längre behöver bilen för utredningen, ska den återlämnas omgående. Om de inte har lämnat tillbaka den ännu betyder det troligtvis att de inte är klara med den. Det finns därför inte så mycket du kan göra för att få tillbaka bilen i nuläget.

Får de hålla din man häktad?

Eftersom din man är misstänkt för brott som kan ge fängelse i ett år eller mer, samt att det verkar finnas skäl att misstänka att han försvårar utredning genom kollusion med sin vän, får han hållas häktad. Domstolen bestämmer om den som är häktad exempelvis får träffa andra personer under häktningstiden. Det kan alltså vara så att din man tillåts träffa någon som han kan instruera hur verksamheten ska skötas medan han är häktad. Han kan ge fullmakt till någon han litar på, att fortsätta sköta verksamheten och betala ut lönerna etc.

Jag hoppas att du fick svar på dina frågor och önskar dig och din man lycka till!

Med vänlig hälsning,

Edith Grundin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?