FrågaSTRAFFRÄTTNarkotikabrott26/02/2019

Vad gäller när jag har blivit stoppad av polisen med tramadol i blodet, som jag inte visste att jag hade fått i mig?

Hej asså det är så att jag fick tablett av en kille och trorde att de är Alvedon eller likande men när polisen stoppat mig och gjorde blod och kiss prov det vissa att det är tramadol och dem tagit mitt B C och förakort vad kommer hända nu vet kan hjälpa mig med detta

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej, och stort tack för att du väljer att vända dig till oss på Lawline med din fråga!


För att få svar på din fråga så får vi gå in och kika i Brottsbalken (BrB), Rättegångsbalken (RB), Narkotikastrafflagen och Lagen om straff för vissa trafikbrott.


Tramadol är i Sverige narkotikaklassat

Att bruka narkotika kan resultera i att du har begått ett ringa narkotikabrott. Tramadol är sedan 2012 narkotikaklassat i Sverige, och är olagligt att ha eller ta om man inte har fått genom ett recept (Narkotikastrafflag 1-2 §).


Det kan vara på tal om drograttfylleri om du hade narkotiska ämnen i blodet

Det kan också vara på tal om drograttfylleri, om du fått i dig så stora mängder tramadol att det under eller efter färden fortfarande fanns narkotiska ämnen kvar i ditt blod. Jag uppfattar det som att du fortfarande hade narkotiska ämnen kvar i systemet, eftersom proven utförda av polisen gav utslag för just tramadol (Lag om straff för vissa trafikbrott 4 §).


Du måste ha haft uppsåt till gärningarna

Det krävs dock som huvudregel ett uppsåt för att kunna dömas för narkotikabrott och drograttfylleri. Detta innebär i princip att det krävs att du genom en medveten handling tog tramadolen, och sedan körde med tramadol i systemet (BrB 1 kap 2 §). Det finns tre sorters uppsåt i Sverige:

- Avsiktsuppsåt: Att du hade en viss avsikt med handlandet.

- Insiktsuppsåt: Om du med gärningen hade avsikt att uppnå något annat, men det aktuella fallet uppstod som en slags bieffekt. Trots att du inte hade för avsikt att bieffekten skulle ske, så förstod du med full säkerhet att den skulle göra det.

- Likgiltighetsuppsåt: Om du utför en gärning, och är likgiltig inför en viss konsekvens och risken för att denna besannas.

Detta innebär med andra ord att det är upp till åklagaren att bevisa att det är ställt bortom allt rimligt tvivel att du åtminstone hade misstanke om att tabletten du tog var tramadol, men att du var likgiltig inför om så var fallet - och de konsekvenser som kunde bli därav. Åklagaren har nämligen bevisbördan.


Vad händer nu?

Vad som kommer att hända nu är antagligen att en förundersökning kommer att göras, efter beslut av antingen polis eller åklagare. Under förundersökningen så är det bl.a. vanligt att man blir kallad på förhör och att de uppgifter som behövs för att utreda brottet samlas. Utifrån materialet så beslutar sedan en åklagare om ett åtal mot dig dig ska väckas, vilket följs av en rättegång i Tingsrätten.


Du kan ha rätt till en offentlig försvarare

Bra att veta att du kan ha rätt till en offentlig försvarare om du är anhållen, häktad eller är anklagad för brott som resulterar i minst sex månaders fängelse (RB 21 kap 3 a §).


Sammanfattning

Att ta tramadol som ej är utskrivet av läkare kan resultera i ett ringa narkotikabrott. Att dessutom köra bil efteråt kan göra dig skyldig till drograttfylleri. Det krävs dock att du begick handlingarna med uppsåt, alltså att du vara medveten om vad du gjorde. Det är dock upp till åklagaren att bortom allt rimligt tvivel bevisa att du allra minst misstänkte att tabletten som du tog var tramadol, och att du var likgiltig inför om så var fallet - och även inför de konsekvenser som kunde följa av detta.


Jag hoppas att jag har kunnat hjälpa dig en bit på vägen med din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar så är du varmt välkommen till att ställa en ny fråga.


Med vänliga hälsningar,

Mikaela Berglind MäkinenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?