Vad gäller när efterlevande make ärver kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt?

2019-04-26 i Särkullbarn
FRÅGA
Min mamma ärvde sina föräldrar, både saker,pengar & obligationer. Hon gifte om sig några år senare.Mannen bor kvar i huset efter min mors bortgång med vår släkts ärvda saker. Ärver han dom också om ingenting är skrivet ?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Efterlevande make ärver kvarlåtenskapen efter sin avlidne make enligt 3 kap 1 § ärvdabalken. Den efterlevande maken ärver dock endast egendomen med fri förfoganderätt om det finns gemensamma barn. De gemensamma barnen ärver sedan allt från båda sina föräldrar vid den efterlevande makens död som efterarv.

Dock har särkullbarn till den avlidne maken enligt 3 kap 1 § ärvdabalken rätt att få ut sitt arv direkt. Har särkullbarnen avsagt sin rätt till arv enligt 3 kap 9 § ärvdabalken, gäller däremot att särkullbarnen får sin arvslott som efterarv efter den efterlevande makens död. Ni kommer alltså som efterarvingar att få ärva all er mors kvarlåtenskap från hennes efterlevande make. Men ja, det stämmer att den efterlevande mannen kommer ärva även arvegods från din mammas föräldrar.

Hoppas mitt svar hjälpt er!

Anna Rydin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (947)
2019-08-08 Förälder har gift om sig, ärver den nya maken och dennes barn sedan tidigare äktenskap?
2019-08-07 Hur ska kvarlåtenskapen fördelas mellan den avlidnes arvingar?
2019-08-07 Särkullbarn får ut sin arvslott direkt medan gemensamma barn mellan makar har rätt till efterarv
2019-08-06 Kan särkullbarn ärva förälderns partners lägenhet?

Alla besvarade frågor (72048)