Vad gäller när dödsboets skulder överstiger dess tillgångar?

Hej. Min man avled i november. Nu är det så att det är mer skulder än tillgångar i dödsboet förutom vårt hus. Hur betalar man dessa skulder, hat hört att var och en ska ha betalt i proportion hur stor skulden är. Hur räknar nan ut det? Och när räknas dödsboet som upplöst? Bouppteckningen är klar och huset står på mig. När får jag betala skulderna från dödsboet? Jag är ensam arvtagare. Tacksam för lite vägledning angående detta!

Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När den avlidnes skulder överstiger dess tillgångar kommer skulderna inte kunna betalas i sin helhet. Det finns inga lagregler om vilka skulder som ska prioriteras i ett dödsbo, men ledning kan hämtas från de regler som gäller när ett dödsbo försätts i konkurs (se förmånsrättslagen (1970:979) (FRL)).

Skulder med någon form av säkerhet och begravnings- och bouppteckningskostnader ska således ha företräde framför andra skulder (särskild och allmän förmånsrätt, se 3 a - 7 § och 10 § FRL). De tillgångar som finns kvar - efter att skulder med en säkerhet och begravningskostnaderna har betalats - fördelas på de övriga skulderna. Dessa har har lika rätt inbördes, vilket innebär att varje fordringsägare ska få betalt i proportion till sin fordran (18 § FRL). Detta kan visas genom följande exempel:

A har en fordran på 10 000 kr, B på 20 000 kr och C på 30 000 kr. De övriga uppgår således till 60 000 kr och har lika rätt inbördes.
I boet finns 6 000 kr kvar av tillgångarna.
10 000/60 000 * 6 000 = 1 000
20 000/60 000 * 6 000 = 2 000
30 000/60 000 * 6 000 = 3 000
A får då 1 000 kr, B får 2 000 kr och C får 3 000 kr.

Eftersom alla skulder inte kommer att kunna betalas i sin helhet måste de skrivas av för att dödsboet ska kunna avvecklas. Detta förutsätter dock att du träffat ett uppgörelse med fordringsägarna som går med på att skriva av sin skuld. Du bör därför kontakta fordringsägarna innan du börjar betala några skulder och berätta att det saknas tillräckligt med pengar i dödsboet och möjligen be om uppskov med betalningen

Du har även möjlighet att ansöka om en boutredningsman som kan överta ansvaret att nå en överenskommelse med den avlidnes borgenärer (se 19 kap. 1 och 11 § ärvdabalken (ÄB)). Kan boutredningsmannen inte komma överens med borgenärerna skall denne i sin tur begära dödsboet i konkurs.

Även du kan ansöka om att dödsboet ska gå i konkurs (se 2 kap. 3 § konkurslagen (1987:672)). Om dödsboet går i konkurs kommer en förvaltare att ta över ansvaret för boet samt dess tillgångar och skulder.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna HolmströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”