FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEfterarv29/03/2018

Vad gäller när bröstarvinge avstått arv tills dess att moderns efterlevande make avlider

Min far avstod sitt morsarv pga att han hade skuldsanering vid tillfället (1999)

Min far skrev då på något om att han då skulle vänta. Nu har min "farfar" bott tillsammans med en kvinna från Thailand sedan något år efter farmors död. Min fråga är då: Måste min far vänta tills "farfar" (Som inte är hans biologiska far) går bort innan han kan ta del av sin rättmätiga del eftersom han har skrivit på det pappret för 20 år sedan? Hur fungerar det?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad säger lagen?

Av 2 kap. 1 § ärvdabalken framgår att bröstarvingar (barn) till den avlidne är de som i första hand har rätt till arv. I det fall det finns en efterlevande make eller maka till den avlidne kan bröstarvingen dock välja att frånträda sitt arv tills dess att den efterlevande också avlider. Detta framgår av 3 kap. 9 § ärvdabalken.

I det fall bröstarvingen avstått sitt arv till förmån för efterlevande make eller maka efterärver bröstarvingen den efterlevande när hen avlider trots att det inte finns släktband. Arvet ska utgöra en lika stor andel av den andra avlidnes tillgångar som bröstarvingen avstod när den först avlidne avled. Detta följer av 3 kap. 2 § ärvdabalken.

Viktigt att poängtera i situationer som dessa är vad den efterlevande faktiskt får göra med arvet som hen har ärvt framför bröstarvingarna. Hen ärver nämligen med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att det finns vissa begränsningar över hur egendomen får förvaltas. Egendomen får användas men den får inte testamenteras bort och inte heller till en orimlig nivå ges bort i gåva. Detta följer av 3 kap. 2 samt 3 §§ ärvdabalken.

Vad innebär det i praktiken?

Din far har valt att avstå sitt arv till förmån för hans mors make. Detta kommer han, precis som du säger, ärva när hans mors efterlevande make avlider. Din far kommer alltså vara med som dödsbodelägare när arv ska fördelas trots att de inte biologiskt är släkt.

Då egendomen inte får användas hur som helst av din fars, mors, efterlevande make kan inte den nya kvinnan äventyra din fars rätt till sitt arv. Detta då hon varken kan få den andelen din far ska ärva i form av gåva eller testamenterat till sig.

Annan möjlighet:

Din far och han mors efterlevande make kan komma överens om att utbetalning ska ske redan nu i form av en gåva. Det kommer då klassas som förskott på arv. Skulle din far få en gåva (pengar, fastighet osv.), av hans mors efterlevande make, lika stor som det han senare ska få ärva kommer värdet av gåvan räknas av och han kommer inte få ut något efterarv. Se 6 kap. 1 § ärvdabalken.

Hoppas att detta svar hjälpte dig.

Med vänliga hälsningar,

Lovisa NilssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?