vad gäller med lägenhet som överlåtits till annan kort innan äktenskapsskillnad

2019-05-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej! Min man (sedan juli 2015) och jag ska skiljas och separera. Jag hade kontraktet på lägenheten innan han flyttade in till mig och min son son nu är 21 år. Min son har fått överta kontraktet sedan ca 1 år tillbaka då jag fick ett nytt/annat lägenhetskontrakt där min mamma bor och är skriven. Jag och min man bor (och är skriven) kvar i den lägenheten som jag hade kontrakt på men som nu är min sons kontrakt. Har min man någon rätt alls till kontraktet (som står på min son)? Han är seg på att flytta och jag blir snart tvungen att ta till hjälp kring detta men vill veta mina eller eg min sons rättigheter kring kontraktet? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på lawline med din fråga!

För att kunna svara på din fråga tolkar jag det som att lägenheten som din son nu äger, ägde du innan men inte som enskild egendom (vad enskild egendom är, 7 kap. 2 § ÄktB).

Jag vet inte hur mycket du vet om hur egendom fördelas vid skilsmässa, så jag börjar att förklara det innan vi jag svarar på din fråga. Vissa delar kan bli något förenklade för att komma till poängen.

När ett äktenskap upplöses
Vid en skilsmässa ska makarnas egendom fördelas genom en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Egendom som ska ingå vid bodelning är din och din makes s.k. giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB).

Giftorätt
Giftorätt är en latent rättighet som först gör sig gällande vid skilsmässa och ska skiljas från äganderätt. I ett äktenskap äger vardera make sin egendom (1 kap. 3 § ÄktB). Men vid en skilsmässa ska egendomen ändå fördelas mellan makarna. Det vill säga allt giftorättsgods ska delas på. På detta sätt är giftorätten en latent rättighet som gör sig gällande först vid skilsmässa (eller på annat sätt som äktenskapet upphör).

Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). För att egendom ska vara enskild egendom ska det ex. vara särskilt vara uttryckt i ett äktenskapsförord eller om någon ärvt en egendom med villkoret att det ska vara dennes enskilda egendom.

Eftersom att du inte har nämnt något om enskild egendom utgår jag från att allt ni äger är giftorättsgods, det är också ganska vanligt.

Fördelning av egendom
Vid bodelning ska alltså ert giftorättsgods ingå. Man fördelar det genom att först beräkna vad vardera maken har för tillgångar (11 kap. 1 § ÄktB)

Därefter drar varje make av för sina skulder (11 kap. 2 § ÄktB), max till ett värde så att det blir noll.

Sedan slås makarnas tillgångar ihop och det görs en likadelning (11 kap. 3 § ÄktB).

Detta innebär att om ena maken äger egendom värd 400 000 kr (efter avdrag från skulder) och den andra maken äger 100 000 kr, kommer vardera maken ha rätt till 250 000 kr var från bodelningen.

Regeln som kan vara tillämplig i ditt fall
En make som inte är så sugen att dela med sig av sin egendom med den andra kan innan bodelning försöka göra sig av med egendom så att denne bidrar med mindre i själva bodelningen. På grund av att detta kan ske finns en skyddsregel för den andra maken som skulle kunna bli relevant i ditt fall.

Om den ena maken utan den andra makens samtycke någon gång inom tre år före talan om äktenskapsskillnad genom gåva minskar sitt giftorättsgods kan den andra maken vid bodelning få ersättning (11 kap. 4 § ÄktB). Men för det krävs att gåvan har minskat giftorättsgodset med åtminstone 10 %.

Alltså om du har givit bort lägenheten utan din makes samtycke och detta har minskat ditt giftorättsgods (det du äger som inte är enskild egendom och ska vara med i bodelningen) med åtminstone 10 %, kan det få rättsverkningar. I gåva kan man även räkna in om du har sålt den för ett ganska obetydligt belopp.

Emellertid
Eftersom att du har erhållit en annan lägenhet kan detta innebära att även fast du har minskat ditt giftorättsgods med 10 % så har du även ökat det med kanske motsvarande och då borde det vara obefogat att tillämpa bestämmelsen.

Hur detta skulle kunna påverka din son
Om denna regel som nämnts ovan blir tillämplig ska din make få ersättning för det vid bodelningen. Säg att du inte kan ge ersättning, då kan "gåvan" till din son återgå om din son insett eller borde ha insett att gåvan var till för att skada din make (13 kap. 3 § ÄktB).

Detta är alltså ingen omständighet som jag antar föreligger i detta fall. Eftersom jag antar att du inte har givit bort lägenheten för att skada din make.

Vilket innebär att din son inte kommer att kunna bli av med lägenheten eller påverkad på annat sätt.

Kortvarigt äktenskap
Som jag förstår det har du och din make inte varit gifta i mer än 4 år. Detta är även en anledning till att man vid bodelning kan jämka bodelningsresultatet så att det inte blir en likadelning utan att vardera maken får behålla mer av sitt eget giftorättsgods.

Vid kortvariga äktenskap kan det kännas konstigt att dela lika på all egendom och därför finns denna regel. Den innebär alltså att som enligt exemplet ovan att den ena kanske får 300 000 kr och den andra 200 000 kr. Exakt hur det ska fördelas är en annan fråga.

Men om man varit sambor en längre tid innan kan denna jämkningsregel inte komma på tal.

Denna bestämmelse kanske skulle vara till hjälp för dig, 12 kap. 1 § ÄktB.

Alltså
Det har varit lite krångligt att svara på frågan för det finns många omständigheter som jag inte vet men jag hoppas att rättsläget har blivit lite klarare för dig.

Du får återkomma med en till fråga om det är nåt du undrar över.

Hoppas du fick svar på din fråga!

MVH

Siri Olsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (822)
2019-09-23 Gäller en svensk skilsmässa i ett annat EU-land?
2019-09-23 När börjar betänketiden om skilsmässa att löpa och har jag rätt att bo kvar i vår gemensamma bostad tills vidare?
2019-09-23 Kan den som söker skilsmässa samtidigt begära en betänketid på 6 månader?
2019-09-23 Redovisningsskyldighet vid skilsmässa

Alla besvarade frågor (73019)