Vad gäller makars ansvar för ekonomi innan skilsmässan gått igenom?

2018-01-11 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej jag vill skiljas men min fru vägrar skriver under en gemensam skillsmässoansökan! Jag har redan ordnat nytt bostad o hon med! Jag vill tyvärr inte ha gemensam ekonomi framöver då jag tjänar mycket mer än hon! Har lämnat in en stämningsansökan för att komma igång! Kan man ytterliggare skriva något avtal där man kan dela på alla kostnader eller bara står för sina egna? Tack för svaret!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fårga!

Reglerna om skilsmässor och makars ekonomiska förhållanden hittar du i äktenskapsbalken (ÄktB).

Makars ekonomiska förhållanden

I ditt fall kan det först och främst vara intressant att veta att en bodelning mellan makar ska göras med utgångspunkten i deras ekonomiska situation dagen då en talan om äktenskapsskillnad väcktes (ÄktB 9 kap. 2 §). Det innebär att när bodelningen mellan er ska genomföras kommer ni ta hänsyn till hur situationen såg ut med hänsyn till giftorättsgods, enskild egendom, skulder och tillgångar den dag som din ansökan om äktenskapsskillnad kom in till tingsrätten.

Vad gäller er ekonomi i nuläget kan sägas att makar rent juridiskt inte har gemensam ekonomi som innebär att de måste ta ansvar för varandras utlägg och skulder. En person är alltid själv ansvarig för sina egna ekonomiska angelägenheter, även om personen är gift (ÄktB 1 kap. 3 §). Det finns visserligen en tanke om att makar ska ta gemensamt ansvar för hushållet utifrån ekonomisk förmåga (ÄktB 1 kap. 4 §), men i er situation verkar det inte finnas så mycket gemensamma utgifter och inget direkt gemensamt hushåll att ta ansvar för. Du har alltså eget ansvar för din ekonomi (och din make har ansvar för sin) trots att äktenskapet inte är upplöst än.

Fördela ansvar för samägd egendom

Det framgår inte i frågan, men om ni gemensamt äger till exempel er f.d. gemensamma bostad eller någon annan egendom som är förenad med utgifter har ni däremot ett gemensamt ansvar för dessa på grund av att ni är delägare till samma egendom. I såna fall kan ni upprätta ett samägandeavtal som reglerar hur ni fördelar ansvaret för kostnader som uppkommer i förhållande till egendomen. Det finns inget formkrav för ett sånt avtal, men det är bra om din och din makes person- och kontaktuppgifter finns med och att tydligt framgår vilken egendom det gäller. Villkoren, alltså det exakta innehållet i er överenskommelse, ska också vara tydligt formulerade så att det går att vända sig till avtalet om ni skulle hamna i någon konflikt kring det framöver. Avtalet bör upprättas skriftligen och ska då undertecknas av er båda.

Sammanfattning

Makar är ansvariga för sina egna utgifter, skulder och tillgångar. Du och din make behöver alltså inte ta ett gemensamt ansvar för privata kostnader trots att äktenskapet inte upplösts än. Om ni äger egendom tillsammans är ni som samägare ansvariga för egendomen och relaterade kostnader. Utan avtal brukar man utgå från att det här ansvaret är jämt fördelat mellan ägarna, men för att förtydliga vad som gäller kan ni reglera vem som ansvarar för vad i förhållande till samägd egendom i ett avtal.

Vill du ha vidare hjälp i frågor kring er skilsmässa och fördelningen av egendom är du välkommen att ställa ytterligare en fråga eller boka en tid med Lawlines jurister.

Jag hoppas att detta har varit till din hjälp.

Vänligen,

Mikaela von Bornstedt
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1123)
2022-01-25 Vilka formkrav gäller för bodelningsavtal?
2022-01-08 Vad händer med våra skulder i samband med skilsmässa?
2022-01-08 Får jag ta del av utdelning efter skilsmässa?
2022-01-06 Kan jag kräva en bodelning i samband med en skilsmässa och vad innebär en sådan?

Alla besvarade frågor (98612)