Vad gäller kring giftorättsgodset vid en bodelning?

2019-10-27 i Bodelning
FRÅGA
Min man har supit upp sina pengar, jag har ensam betalt för det vi har hemma, nu skall vi skiljas. Vad kommer att gälla inför bodelningen? Vi har äktenskapsförord kring egna konton samt ägande av fastigheter, men vad kommer att gälla kring giftogodset? Måste jag köpa ut honom från det jag redan ensam betalt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om jag förstår din fråga rätt så undrar du om sakerna som du själv har köpt till hemmet skall ingå vid en bodelning och om du då kan bli tvungen att betala din man för att få lov att behålla dem. I mitt svar till dig kommer jag börja med att utreda vad som faktiskt skall ingå vid en bodelning mellan dig och din man. Efter det kommer jag förklara vad som sker med den egendom som ni skall dela på och även vad det finns för undantag som kan appliceras i din situation. Slutligen kommer jag även ge dig råd.

Den lag som vi kommer behöva gå in och titta i är äktenskapsbalken (ÄktB).

Vad skall ingå vid en bodelning mellan dig och din man?

När ett äktenskap upphör genom skilsmässa skall makarnas egendom fördelas mellan dem (9 kap 1§ ÄktB). Som du antyder i din fråga, så kommer endast den egendom som är ert giftorättsgods ingå vid en bodelning och på så vis vara det som skall delas mellan er (7 kap 1§ och 10 kap 1§ ÄktB). Egendom som är maken/makans enskilda genom äktenskapsförord, är inte något som skall ingå vid bodelningen, precis som du säger i din fråga (7 kap 1§ och 2§ ÄktB).

Hur skall ni dela upp giftorättsgodset?

Hur de ekonomiska värdena skall delas (andelsberäkning):

Eftersom all egendom som inte är makan eller makens enskilda skall ingå vid bodelningen, kommer de saker som du ensamt köpt till hemmet ingå. Den egendom som skall ingå vid bodelningen skall sedan efter den sammanställts och skulder har avräknats, delas lika mellan er (11 kap 1§, 2§ och 3§ ÄktB).

Undantag:

Det finns ett undantag mot det jag precis nämnde. Undantaget handlar om att man kan ta bort egendom från bodelningen, om vissa kriterier uppfylls (12 kap 1§ ÄktB):

1. Första kriteriet är att ni skall ha träffats och inlett en relation för mindre än 5 år sedan, och

2. det andra kriteriet är att det skall anses vara oskäligt sett till era individuella ekonomiska förhållanden och andra omständigheter att du skall gå in med avsevärt mycket mer pengar än din man vid en bodelning.

Viktigt är att undantaget som är en jämkning av bodelningen, används endast när det handlar om stora ekonomiska skillnader mellan makarna. Eftersom jag inte vet de exakta omständigheter i din situation, vet jag på så vis inte om undantaget kan bli lämpligt att använda i ditt fall eller inte. Men rör det sig om att du vid en bodelningen har väsentligt mycket mer tillgångar än din man och ni träffades för mindre än 5 år sedan, kan undantaget vara något som du bör använda dig av.

På vilket sätt kan du behöva betala din man för sakerna i hemmet?

Om undantaget inte kan användas måste de saker som du köpt till hemmet ingå vid en bodelning, och ni kommer att få dela lika på sakernas värde. Ifall du bestämmer dig för att du vill behålla sakerna som du har köpt till hemmet efter skilsmässan, kommer du ha förtur till sakerna ni har i hemmet (11 kap 7§ ÄktB).

Väljer du att behålla de sakerna du köpt till hemmet kommer du behöva betala din man motsvarande belopp för sakerna till hemmet som han annars skulle fått tillgodoräkna sig. Det innebär att ifall han inte kan få hela beloppet som han har rätt till efter en bodelning på grund av att du tar de sakerna som du köpt till hemmet, måste du betala honom. Då skall du dock endast betala den summan som motsvarar att han får så mycket pengar som han är berättigad (11 kap 9§ ÄktB).

För att förtydliga situationen kommer jag nedan skriva ett exempel. Jag kommer använda mig av fiktiva siffror i exemplet eftersom jag inte har tillräckligt med omständigheter om just din situation.

Exempel:

Om vi säger att du har giftorättsgods till ett värde av 50 000 kronor, där de saker som du ensamt har köpt till huset är värt 40 000 kronor. Din man har i sin tur giftorättsgods till ett värde av 10 000 kronor. Det innebär att ni skall dela lika på 60 000 kronor, och får då 30 000 kronor var vid en bodelning.

Du väljer sedan att behålla alla saker i hemmet som du själv har köpt. Eftersom sakerna till hemmet är värda 40 000 kronor, är de värda 10 000 kronor mer än vad du har rätt till. Det är även så att eftersom du tar det som är värt 40 000 kronor kommer din man endast få ut egendom värt 20 000 kronor, vilket är 10 000 kronor mindre än vad han är berättigad. I denna situation måste du betala din man 10 000 kronor så att ni bägge får den summan som ni är berättigade till.

(Hade egendomen som du köpt till hemmet istället varit värt 20 000 kronor, hade du inte behövt betala några pengar till din man för egendomen eftersom det ryms inom det belopp som du är berättigad till).

Slutsats

Eftersom egendomen du har köpt till hemmet är giftorättsgods kommer du och din man få dela på den vid en skilsmässa, om inte undantaget kan antas bli tillämpligt. Det kan då bli så att du kommer få betala en summa för att få lov att ta möblerna som du själv har köpt. Anledningen till att du kan behöva betala är för att ni skall gå ut ur äktenskapet med egendom eller pengar motsvarande den summa som ni berättigades vid bodelningen.

Råd:

Jag förstår att det är en jobbig situation och att det känns konstigt att du skall behöva betala pengar för något som du själv har köpt. Om du känner att du inte har riktigt fått svar på din fråga eller att du vill ha mer djupgående hjälp i just din situation, är mitt råd att du bokar en tid med en av våra kunniga jurister här på Lawline.

Hoppas att jag har kunnat hjälpa dig med din fråga och att allt löser sig för dig!

Hör jättegärna av dig till oss på Lawline igen om du har fler funderingar.

Vänliga hälsningar,

Josefine Bågholt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2530)
2020-06-01 Ska vi tillämpa svensk eller utländsk lag på bodelningen?
2020-05-31 Får jag behålla bilen om maken står på lånet?
2020-05-31 Ett arv kan undantas från en bodelning
2020-05-31 Vad gäller vid bodelning?

Alla besvarade frågor (80634)