Vad gäller för utökad frigång i samband med villkorligt frigivning?

2021-10-02 i Påföljder
FRÅGA
HejJag försöker läsa och förstå hur strafftiden kan bli som kortast på en dom om fängelse i 2,5 år.Jag har räknat 30 månader x 30 dagar= 900 dagar och 2/3 av den tiden blir så 600 dagar.Läser också att man kan beviljas utökad frigång om halva strafftiden är avtjänad? Betyder detta att man kan få utökad frigång efter hälften av 900 eller hälften av 600 dagar?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om frigivning och fängelsestraffets längd bestäms med utgångspunkt i 26 kap. BrB. Enligt 26 kap. 6 § BrB skall den dömdes friges villkorligt efter två tredjedelar av avtjänat straff. I ditt fall har en påföljd om fängelse tidsbestämts till 2.5 år.

Bestämmelsen innebär att den dömde ska friges vid den tidigaste tidpunkten för villkorlig frigivning. Det innebär två tredjedelar av 913 dagar vilket ger en villkorlig frigivning efter 608 dagar rent formellt. Den villkorliga frigivningen sker tidigast en månad efter att två tredjedelars straff har avtjänats vilket innebär i ovan fall att den dömde måste avtjäna 608 dagar utökat med en månad.

Utökad frigång är en utslussningsåtgärd från Kriminalvårdens sida och innebär att en intagen under kontrollerade former avtjänar fängelsestraffet i sin bostad. Det krävs som frågan anger att minst halva strafftiden har avtjänats. Det får heller inte finnas beaktansvärd risk för att den dömde i framtiden kommer att begå brott, undandra sig straffets fullgörande eller på annat sätt missköta sig allvarligt.

Utökad frigång gäller för det utdömda straffet, i ovan fall 2.5 år. Villkorlig frigivning innebär inte att resterande straff efterges. Därför gäller utökad frigång hälften av det utdömda hela straffet.

Med vänlig hälsning!

Martin Carleheden
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1585)
2021-10-13 VAL AV PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT
2021-10-12 PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT OCH GROVT VAPENBROTT
2021-10-10 Kan man begära ett fängelsestraff istället för att betala böter?
2021-10-04 Preskriptionstiden vid brott mot knivlagen samt gallring i belastningsregistret vid dagsböter

Alla besvarade frågor (96428)