FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder02/10/2021

Vad gäller för utökad frigång i samband med villkorligt frigivning?

Hej

Jag försöker läsa och förstå hur strafftiden kan bli som kortast på en dom om fängelse i 2,5 år.

Jag har räknat 30 månader x 30 dagar= 900 dagar och 2/3 av den tiden blir så 600 dagar.

Läser också att man kan beviljas utökad frigång om halva strafftiden är avtjänad?

Betyder detta att man kan få utökad frigång efter hälften av 900 eller hälften av 600 dagar?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om frigivning och fängelsestraffets längd bestäms med utgångspunkt i 26 kap. BrB. Enligt 26 kap. 6 § BrB skall den dömdes friges villkorligt efter två tredjedelar av avtjänat straff. I ditt fall har en påföljd om fängelse tidsbestämts till 2.5 år.

Bestämmelsen innebär att den dömde ska friges vid den tidigaste tidpunkten för villkorlig frigivning. Det innebär två tredjedelar av 913 dagar vilket ger en villkorlig frigivning efter 608 dagar rent formellt. Den villkorliga frigivningen sker tidigast en månad efter att två tredjedelars straff har avtjänats vilket innebär i ovan fall att den dömde måste avtjäna 608 dagar utökat med en månad.

Utökad frigång är en utslussningsåtgärd från Kriminalvårdens sida och innebär att en intagen under kontrollerade former avtjänar fängelsestraffet i sin bostad. Det krävs som frågan anger att minst halva strafftiden har avtjänats. Det får heller inte finnas beaktansvärd risk för att den dömde i framtiden kommer att begå brott, undandra sig straffets fullgörande eller på annat sätt missköta sig allvarligt.

Utökad frigång gäller för det utdömda straffet, i ovan fall 2.5 år. Villkorlig frigivning innebär inte att resterande straff efterges. Därför gäller utökad frigång hälften av det utdömda hela straffet.

Med vänlig hälsning!

Martin CarlehedenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo