Vad gäller för särkullbarns arvsrätt?

2020-06-02 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej! Min far har avlidit. Hans fru, min mamma är i livet. Min far har 2 barn sedan tidigare. Min mamma har ett barn sedan tidigare. Jag är deras enda gemensamma barn. Mina föräldrar har i ett gemensamt testamente skrivit att den av de som först avlider skall ärva all den andres kvarlåtenskap med undantag för särkullsbarns laglott. Vid den efterlevande makan/makens bortgång skall arvet fördelas enligt lag. Betyder detta att min pappas två särkullbarn endast har rätt till sitt arv nu dvs laglotten medan min mammas särkullbarn har rätt till sin arvslott när min mor avlider? Om ja hade det varit tvärtom om min mor dött först? Det står inget i testamentet om fri äganderätt eller fri förfogande rätt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser som reglerar din fråga hittar vi i ärvdabalken (ÄB).

Vad gäller för särkullbarns arvsrätt?

Som utgångspunkt så är det den avlidnes barn som har rätt att ärva sina föräldrar (2 kap. 1 § ÄB). De barn vars föräldrar varit gifta får dock invänta sin andel och kommer få ut denna i form av ett efterarv först efter att den efterlevande föräldern gått bort (3 kap. 1 § ÄB).

För särkullbarn gäller dock andra regler där de har rätt att få ut sin andel direkt när föräldern går bort oavsett om denne varit gift eller inte (3 kap. 1 § ÄB). Det är enbart dina syskon på din fars sida som i detta fallet kommer kunna begära ut sin laglott direkt och ditt syskon på din mors sida har ingen arvsrätt efter din far. Om din mor hade gått bort innan din far så hade istället syskonet på din mors sida fått ut sin andel direkt.

Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga och att mitt svar var till hjälp!

Vänligen,

Evelina Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1127)
2021-01-17 Särkullbarns arvsrätt
2021-01-15 Fördelning av arv mellan efterlevande maka och särkullbarn
2021-01-15 Finns det möjlighet att vänta med fördelning av arv till särkullbarn tills båda makarna gått bort?
2021-01-14 Kan min pappas fru testamentera bort arvet?

Alla besvarade frågor (88141)