FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder28/02/2023

Vad gäller för preskriptionstid när ett fängelsestraff inte verkställs?

Hur lång är preskriptionstiden för inställelse till fängelse om någon är dömd till 10 månader i fängelse, och när startar tidsräkningen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Preskriptionstid

I Brottsbalken (BrB) finns regler om preskriptionstid för fängelsestraff som inte verkställs. För ett fängelsestraff som är mindre än ett år gäller en preskriptionstid på 5 år (35 kap. 8§ BrB). Det innebär att ett fängelsestraff på 10 månader som inte verkställs preskriberas efter 5 år. 


Från vilken tidpunkt börjar man räkna?

Tiden räknas från det att en dom vunnit laga kraft. När domstolen ger ut sin dom så följer en tidsfrist inom vilken man kan överklaga domen. När man inte kan överklaga längre så har domen vunnit laga kraft, det vill säga att den inte längre kan ändras. Det är alltså från den tidpunkten som man börjar räkna. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen!


Med vänlig hälsning,

Linnea HoodRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo