Vad gäller för nygifta par när ena parten avlider/vill ha skilsmässa?

Jag och min man har nyligen gift oss. Vid samtal med avtal 24, fick vi reda på att vi är jämlika ägare till hus/bil / banktillgångar mm. Min man har ensam varit ägare till huset tidigare. Stämmer det att vid bodelning i fall av skilsmässa/ dödsfall, så är jag juridiskt sett ägare till hälften av alla tillgångar ? Finns det isåfall en tidsgräns när detta börjar gälla ? Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skilsmässa

Ja, det stämmer att vid skilsmässa delas alla tillgångar mellan makar på hälften enligt 11 kap. 3 § Äktenskapsbalken (hädanefter ÄktB).

Det innebär att vid en eventuell skilsmässa ska makarnas egendom fördelas genom bodelning, enligt 9 kap. 1 § ÄktB. Enligt 10 kap. 1 § ÄktB, i bodelningen ska endast makarnas giftorättsgods ingå och det är allting som inte har gjorts till enskild egendom (genom gåva, arv etc).

Vid skilsmässa finns dock möjligheten för den ena parten att åberopa "giftorättstrappan/skevdelningsregeln" enligt 12 kap. 1 § ÄktB. Denna regel innebär att allt inte ska delas lika om man varit gifta mindre än 5 år. Utan istället ska den ena parten endast erhålla en viss procentsats för varje år (inklusive sambotiden) som man har varit tillsammans. Det innebär att för varje år så ökas andelen med 20 %. Efter 5 år kan denna regel inte göras gällande längre.

Arv

Vid arv gäller det att makar ärver ena hälften med fri förfoganderätt och andra med full äganderätt.

Fri förfoganderätt

Fri förfoganderätt innebär att du kommer ärva hela egendom nu (din makes kvarlåtenskap) och att du kommer disponera över egendomen i stort sätt hur du vill. Du får använda egendomen, sälja, byta, etc.

Det finns däremot vissa undantag till vad du får göra med egendomen när du ärver med fri förfoganderätt, enligt 3 kap. 1 § Ärvdabalk (hädanefter ÄB). Du får t.ex inte testamentera bort den egendom som du ärvt med fri förfoganderätt enligt 3 kap. 2 § ÄB, då arvet är tänkt till att gå till den avlidnes barn eller andra släktingar.

Full äganderätt

Med full äganderätt menas att arvtagaren inte behöver ta hänsyn till den först avlidnes arvingar. Den som mottar arvet får med andra ord både testamentera och ge bort arvet.

Sammanfattning

För ditt fall gäller således att huvudregeln vid skilsmässa är att du får hälften av alla era tillgångar, om inte din partner åberopar giftorättstrappan/skevdelningsregeln.
Vid arv ärver du med fri förfoganderätt och full äganderätt. Det innebär alltså att ena delen får man fritt förfoga över, men inte testamentera bort. Den andra halvan får man göra precis som man vill med, även testamentera bort.

Detta gäller så fort din borgerliga vigsel har ägt rum.

Vänligen,

Edessa Barmousa AltunRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”