Vad gäller för makars egendom och besparingarna vid bodelning?

2016-07-23 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Om man har sparade pengar som man har jobbati hop,måste man dela det vid en skilsmässa? Och får andra parten placera om dom utan att den andra vet om det??Hon med hans pengar..
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer dela upp svaret i två delar för att svara på dina frågor och inleder med vad som ingår i bodelningen i samband med makars skilsmässa. Först redovisar jag för lagen och förklarar sedan hur den påverkar dig i situationen. Reglerna om makars egendom, äktenskapsskillnad och bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Den lagen kan du hitta här.

Vad ingår i bodelning vid äktenskapsskillnad?

När ett äktenskap upplöses genom t ex äktenskapsskillnad ska en bodelning göras (ÄktB 9:1). I bodelningen ingår giftorättsgods (ÄktB 10:1). En makes giftorättsgods är all dennes egendom som inte är enskild egendom (ÄktB 7:1). Egendom görs till enskild egendom genom bl a äktenskapsförord eller ett arv eller en gåva med förbehåll om att egendomen ska vara enskild (ÄktB 7:2).

Förutom enskild egendom får varje make också i skälig omfattning ta undan personliga tillhörigheter, som kläder och personliga gåvor (ÄktB 10:2). Viss egendom kan en make också tillgodoräkna sig för skuldtäckning (ÄktB 11:2). Detta innebär att en make ska få behålla så mycket av sitt giftorättsgods att denne kan betala eventuella skulder. Giftorättsgodset som blir kvar efter skuldtäckningen är det som läggs samman med den andre makens giftorättsgods och sedan delas lika mellan dem (ÄktB 11:3).

Din fråga gäller pengar som sparats ihop genom arbete. Eftersom dessa inte kan ha gjorts till enskild egendom genom villkor för en gåva eller i ett testamente, så beror svaret på om det finns ett äktenskapsförord. Om det finns ett äktenskapsförord som gör dessa pengar till enskild egendom, så gäller det. Pengarna ingår då inte i en bodelning. Om det inte finns ett sådant äktenskapsförord, så är pengarna giftorättsgods. Eftersom sparade pengar inte är sådana personliga tillhörigheter som kan undantas, så ska de ingå i en bodelning och delas mellan makarna. Om maken som äger pengarna har skulder så kan dock besparingarna gå till att täcka dessa.

Får en make förfoga över den andres pengar?

Varje make råder över sin egendom och ansvarar för sina skulder (ÄktB 1:3). Detta betyder att ett äktenskap inte skapar samägande eller en rätt för makarna att råda över varandras saker eller pengar. En person som sparar pengar som denne tjänar genom arbete får antas vara ensam ägare av pengarna. Det är ägaren som avgör vad pengarna ska användas till och hur de ska placeras. För att någon annan ska få förfoga över pengarna genom att exempelvis placera om dem ska ägaren ge sitt samtycke till det. Samtycket kan ges i förväg eller i efterhand, muntligt, skriftlig eller genom att agera på ett sätt som tyder på att den gick med på handlingen.

Sammanfattning

För att sammanfatta så är svaret på din första fråga att sparade pengar som utgångspunkt är giftorättsgods och ingår i en bodelning. Om det finns ett äktenskapsförord som gör dem till enskild egendom, så ingår de inte. Beroende på ägarens ekonomiska situation, så kan de även räknad bort från bodelning för skuldtäckning. Svaret på din andra fråga är att en make inte har rätt att råda över pengar som den andre äger utan någon form av tillåtelse, eftersom makar själva råder och ansvarar för sin egendom och sina skulder.

Avslutningsvis rekommenderar jag att makar som vill ha större kontroll över vad som kommer ingå i en eventuell bodelning upprättar ett äktenskapsförord. I ett sådant kan makar i detalj bestämma vad de vill ska ingå i en bodelnin. Om detta är något som känns aktuellt för dig, så kan du få hjälp att upprätta ett äktenskapsförord via Lawlines avtalstjänst här.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,


Mikaela von Bornstedt
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1051)
2021-05-31 Utifrån vilken dag värderas egendom vid bodelning?
2021-05-31 Har min fru rätt till tillgångar i bodelningen även om det finns ett äktenskapsförord, på grund av ojämlikhet i tillgångsmassa?
2021-05-26 Hur skiljer man sig om man är överens?
2021-05-26 Jämkning vid bodelning

Alla besvarade frågor (93111)