FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt18/05/2018

Vad gäller för juridiskt föräldraskap vid assisterad befruktning?

Lagstiftning kring juridiskförälderskap vid inseminering utomlands skiljer sig åt om det handlar om hetrosexuellt eller ett homosexuellt par?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Precis som du säger så gäller olika regler när det kommer till juridiskt föräldraskap vid inseminering utomlands för heterosexuella och homosexuella par. .

Om en man och en kvinna utför assisterad befruktning utomlands eller heminsemination, omfattas mannen av samma regler som vid svensk sjukvård. Den man som alltså är gift eller sambo med kvinnan som föder barnet blir automatiskt pappa (1 kap.1 § Föräldrabalken)

Reglerna för fastställande av föräldraskap för två gifta kvinnor som har använt sig av assisterad befruktning utomlands eller heminsemination, skiljer sig från de regler som gäller för olikkönade par. I detta fall blir den kvinnan som föder barnet mamma. Den andra kvinnan kommer inte bli juridisk förälder, utan istället ska donatorn fastställas som barnets pappa. Om den kvinna som inte är moder till barnet vill bli juridisk förälder krävs adoption. (4 kap Föräldrabalken)

Assisterad befruktning är inte ett alternativ för par med två män i dagsläget. De alternativ som står till buds är antingen surrogatmödraskap, som ännu inte regleras i svensk lag, eller adoption.

Hoppas du har fått hjälp med din fråga!

Vänliga hälsningar,

Lisette Andersson OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000