FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt20/09/2020

Vad gäller för enskild egendom i fastighet när fastigheten säljs?

Jag har haft hälften av en fastighet som enskild egendom. Nu är allt sålt. Blir hälften av köpesumman enskild egendom?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad säger lagen?

Reglerna om enskild egendom finner vi i Äktenskapsbalken (1987:230), hädanefter refererad till som ÄktB. Enligt lagen är enskild egendom sådan egendom som gjorts enskild genom exempelvis äktenskapsförord, gåva, testamente eller arv. I de senare nämnda så behöver det framgå från handlingen att egendomen ska vara mottagarens enskilda. Vidare framkommer det i lagen att egendom som träder i stället för den enskilda egendomen är att anse som enskild egendom om inte annat föreskrivits i handlingen som gjort egendomen enskild. Dock är avkastning från enskild egendom att anse som giftorättsgods om inte annat är skrivet i den handling som gjort egendomen till enskild. (7 kap. 2 § FB)

Kan en sammanblandning av giftorättsgodset och den enskilda egendomen skett?

Det framkommer inte ur din fråga hur du har fått hälften av fastigheten som enskild egendom. Exempelvis om du fått just halva fastigheten som enskild egendom eller om du fått en summa pengar som du därefter investerat i fastigheten. Utifrån detta kan jag inte ge ett tydligare svar än att utgångspunkten vid enskild egendom är även egendom som trätt i stället blir enskild. (7 kap. 2 § FB) Dock kan det bli en fråga huruvida egendom trätt i stället för enskild egendom. Vid dessa frågor brukar man titta på om det skett en sammanblandning av den enskilda egendomen och giftorättsgodset och huruvida det har gjort att egendomen förlorat sin karaktär som enskild egendom. Exempelvis i NJA 1992 s. 773 hade en make satt sin sin enskilda egendom på ett gemensamt bankkonto där det även fanns penningmedel som utgjorde giftorättsgods. Kontot användes för flera in- och utbetalningar och HD ansåg att den enskilda egendomen genom sammanblandningen förlorat sin karaktär som enskild egendom.

Sammanfattning

Utifrån din fråga kan jag inte ge ett närmare svar än att utgångspunkten vid enskild egendom är att även egendom som trätt i stället är att anse som enskild. Undantaget är dock ifall egendomen sammanblandats med annan egendom på så sätt att den förlorat sin karaktär som enskild, alternativt att annat har föreskrivits i den handling som gjort egendomen enskild. Gällande avkastning till enskild egendom är däremot utgångspunkten att denne är giftorättsgods om inte annat är föreskrivet.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Caroline BåghammarRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000