FrågaASSOCIATIONSRÄTTFöreningar 20/06/2019

Vad gäller för att få beslut från styrelsen i bostadsrättsförening?

Hej, vi är en bostadsrättsförening med 27 lägenheter. Vi äger en lägenhet, på två våningar och med två balkonger. Vi vill glasa in undre balkong, vi har fått bygglov och efter att ha frågat grannar om de har något emot det, har vi fått två tredjedelar av alla att skriva på en lista att de var OK med det.

Vad gäller för att få beslut från styrelsen? Vi vet att en medlem i styrelsen lobbar mot det.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Så som jag tolkar din fråga, undrar du om det är styrelsen som ska ta beslut vad gäller inglasningen av balkong.

Det kan ibland vara svårt att dra gränser på vad styrelsen respektive föreningsstämman får besluta om.

Enligt lagen om ekonomiska föreningar svarar styrelsen för föreningens organisation och förvaltning . Detta innefattar bland annat löpande arbetsuppgifter som bokföring, redovisning, underhåll av fastigheten, upphandling av tjänster för olika typer av arbeten och bankkontakter (7 kap. 4§ föreningslagen).

Även om en styrelse formellt sett skulle kunna besluta i en fråga så bör denna hänskjutas till stämma om åtgärden innebär stora kostnader för föreningen. Detsamma bör gälla om det finns anledning att tro att medlemmarna avser motsätta sig ett beslut. Detta ligger i linje med den aktsamhetsplikt som styrelsen har enligt lag.

Jag föreslår därför att du hänskjuter frågan till föreningsstämman, eftersom du har två tredjedelar av alla grannars samtycke, och varje medlem i föreningen har rätt att vara med och rösta igenom föreningsstämmans beslut (6 kap. 2§ föreningslagen). Detta blir ett säkrare sätt för dig att få igenom beslutet, än att förlita dig på att styrelsen ska rösta igenom beslutet.

Om du har bråttom men inglasningen av balkongen och inte hinner vänta till föreningsstämman, föreslår jag att du skickar in en motion till styrelsens ordförande gällande ditt ärende, där det framkommer hur balkongen kommer/inte kommer att påverka omgivningen, etc, så att styrelsen vid nästa styrelsemöte kan ta besluta gällande ditt ärende.


Lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Lena FamulakRådgivare
Hittade du inte det du sökte?