Vad gäller avseende preskriptionstiden för bortfallande av påföljd?

2019-03-18 i Påföljder
FRÅGA
Preskriptionstiden räknas det från tingsrättens utslag vad gäller fängelsedom för tillexempel rattfylleri?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Påföljdspreskription innebär att en utdömd påföljd (till exempel fängelse) kan preskriberas (avskrivas) efter viss angiven tid om den inte börjat verkställas under denna tid och regleras i 35 kap Brottsbalken (BrB).

Det framgår av 35 kap 8 § BrB att:

"Ådömt fängelse bortfaller, om domen ej börjat verkställas innan den tid som nedan sägs förflutit från det domen vann laga kraft:

fem år, om fängelse ej över ett år ådömts,

tio år, om fängelse på längre tid än fyra år men icke över åtta år ådömts,

tjugo år, om fängelse på viss tid över åtta år ådömts,

trettio år, om fängelse på livstid ådömts."

Preskriptionstiden räknas alltså från det att domen ifråga "vann laga kraft". En dom vinner laga kraft när tiden för överklagan har gått ut. Det ska anges i domen inom vilken tid den kan överklagas, vanligtvis är denna tid 3 veckor. Om domen inte överklagats inom denna tid vinner den alltså laga kraft och kan därefter inte överklagas.

För rattfylleri döms man enligt 4 § Trafikbrottslagen till böter eller fängelse i högst 6 månader.

Ett utdömt fängelsestraff som inte överstiger ett år preskriberas alltså efter fem år från det att domen vunnit laga kraft om den inte börjat verkställas inom den tiden.

Hoppas du fått svar på din fråga och tveka inte att höra av dig igen om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Amanda Keith
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1163)
2020-02-11 Hur länge finns mina uppgifter kvar i belastningsregistret?
2020-02-09 Straffsats för brott mot Inkassolag (1974:182)
2020-01-31 Fängelse för att ha förskingrat 5000:-?
2020-01-31 Är böter för ofredande allvarligt?

Alla besvarade frågor (77127)