Vad för straff kan jag tänkas få för grovt olaga hot?

2021-05-15 i Påföljder
FRÅGA
Hej ! Jag ska på rättegång 20/4 anklagad för grovt olaga hot med kniv under påverkan av alkohol.Jag är nu i behandling för mitt missbruk på BASTA / Nykvarn.Vad för straff kan jag tänkas få? Ord mot Ord! Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Straffskalan är nio månader till fyra år
Straffskalan för grovt olaga hot är fängelse i lägst nio månader och högst fyra år (4 kap. 5 § andra stycket brottsbalken). Det är inte möjligt för mig att säga hur straffet i ett enskilt fall kommer bli, eftersom domstolen vid sin bedömning som görs med utgångspunkt i straffskalan nio månader till fyra år tar i beaktande såväl gärningens karaktär som personliga förhållanden. Omständigheter som påverkar bedömningen är sådant som sociala förhållanden, tidigare begångna brott och din ålder.

Vård för missbruk kan i undantagsfall komma i fråga
Det faktum att du har ett missbruk kan innebära att du som påföljd av brottet blir föremål för vård (31 kap. 2 § första stycket brottsbalken). Eftersom olaga hot kan ge mer än ett års fängelse krävs emellertid särskilda skäl för att överlämnas till vård (31 § kap. 2 § andra stycket brottsbalken). Det är således inte så ofta förekommande att så sker i ett fall som detta.

Diskutera med din offentliga försvarare. Om du inte har en, begär en nu!
Om man är misstänkt för brott som ger minst sex månaders fängelse har man rätt att begära en offentlig försvarare (21 kap. 3 a § rättegångsbalken). Om du inte har en offentlig försvarare för tillfället så rekommenderar jag starkt att du begär en. Vidare rekommenderar jag att du för fram dina frågeställningar till och diskuterar din situation med din offentliga försvarare eftersom hen är insatt i just det här fallet och därför även kan ge ett mer genomgående svar.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Anton Blomqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1532)
2021-06-16 Kan en arbetsgivare begära utdrag ur misstankeregistret?
2021-06-13 Straffskalan när lägsta fängelsestraff saknas i brottsbeskrivningen
2021-06-11 Är man skyldig att förutom böter betala igen för det stulna beloppet?
2021-05-31 Rättspsykiatrisk vård - hur funkar det?

Alla besvarade frågor (93145)