FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente30/12/2021

Vad för krav gäller för vittnen vid testamentering?

Kan min ex. hustru bevittna mitt testamente som berör våra gemensamma barn? Får min dotters sambo bevittna mitt testamente som avser min dotter och hennes barn/mina barnbarn? Mvh Christer Silfverin

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga återfinns i ärvdabalken (ÄB).

Som du säkert vet utgår man i första hand från den svenska arvsrätten när kvarlåtenskap ska fördelas. Däremot, när någon väljer att upprätta ett giltigt testamente (att testamentera; då är man en s.k. testator) så är det i stället denna som bestämmer fördelningen av egendomen. Testatorn har typiskt sett omfattande möjligheter att fördela sin kvarlåtenskap såsom denne önskar.

Ifall du avser att upprätta ett testamente måste du tänka på att det finns formkrav för att ett testamente ska gälla och dessa framgår enligt 10 kap. 1 § st. 1 ÄB:

1. Testamentet ska upprättas skriftligt

2. Testatorn ska underteckna testamentet och detta ska bevittnas av två personer

3. Dessa vittnen ska även skriva under handlingen

4. Vittnena ska förstå att handlingen som upprättats är ett testamente

Därutöver så gäller flera formkrav som komplicerar förfarandet (och inte omnämns uttryckligen i lagtext): exempelvis så måste vittnena vara över 15 år gamla och får inte stå med som testamentstagare i testamentet (10 kap. 4 § st. 1 ÄB). Inte heller får vittnet vara närstående till testatorn eller närstående till den som har rätt att ärva testatorn enligt testamentet.

Vid en eventuell tvist om testamentet kommer faktumet att vittnena är din ex-hustru och/eller din dotters (den som har rätt att ärva enligt ditt testamente) sambo kunna användas som grund för att klandra testamentet. Risken är att testamentet förklaras ogiltigt och uppdelningen av din egendom inte blir som du tänkt dig.

För att undvika att missa ett formkrav (som medför att testamentet blir rättsligt ogiltigt) så rekommenderar jag dig att uppsöka andra vittnen, helst utanför familjekretsen. Vidare rekommenderar jag dig att boka en tid hos en jurist för att försäkra testamentets rättsliga giltighet. Du kan boka en tid med en av våra jurister på Lawline på denna länk.

Jag hoppas du fick svar på din fråga och önskar dig ett Gott Nytt År!

Victoria AnderssonRådgivare