FrågaÖVRIGTPUL/GDPR31/03/2021

Vad för information får finnas på nätet?

Hej! Jag håller på med ett skolarbete om hur viktigt det är att inte dela privata uppgifter på internet då man kan hitta mycket information om andra bara man har en persons namn och ålder. Jag har på grund av detta diskuterat med klasskamrater och vänner online angående detta, och att vem som helst kan kolla upp dig som individ. Några av mina vänner har sagt att det låter konstigt då dem anser att det borde vara olagligt, dvs gå in på biluppgifter.se och söka på registreringsnummer och få fram vem som äger fordonet, vart dem bor osv. Jag har dock försökt leta upp vart det eventuellt kan regleras i lagtext men hittar inte något. Jag skriver därför till er för att se om ni har något svar på detta.

För att sammanfatta detta så är mina frågor följande:

1. Är det lagligt att i "nöjes syfte" leta upp information om en annan person som är tillgängligt på internet utan individens godkännande?

2. Är det lagligt att leta fram information om en okänd individ om man har misstankar att personen är en fara för sig själv eller annan och sedan ringa 112 när man har den informationen?

Lawline svarar

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga handlar om personuppgifter på nätet och vad som får publiceras eller inte på nätet och vad för regler det finns.

Offentlighetsprincipen
I Sverige har vi något som heter offentlighetsprincipen och den handlar om att all information som kommer in till myndigheter, som exempel myndighet så har vi skolan, där informationen blir offentliga handlingar som samhället kan få ta del av. Ett exempel på det är att man har rätt att begära ut en annan persons betyg av skolan. Det finns ett undantag där viss information inte omfattas av offentlighetsprincipen och det är när informationen är sekretessbelagd och det kan betyda att det är känslig information. Om du vill läsa mer information hittar du det här.

Tryckfrihetsförordningen (TF)
Offentlighetsprincipen regleras på flera ställen men det mest centrala stället är TF som är svensk grundlag. Kapitel 2 i TF kommer offentlighetsprincipen i uttryck och syftet med bland annat med kapitel 2 TF är främja ett demokratiskt samhälle där allmänheten har rätt att se vad myndigheterna gör och granska deras arbete.

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation)

Det är en förordning som fungerar på ett ungefär som en lag och GDPR är till för att skydda personer personuppgifter på nätet. GDPR kan vara lite svårt att förstå så kommer inte gå in på det mer men om du vill ha mer information så hittar du mer information av en annan studentrådgivare här.

Får hemsidor publicera information
Som du skriver så finns det sidor som samlar information som både du och jag kan använda för att söka upp olika personer och det är lagligt. Sidorna får göra det då de har tillstånd att göra det från myndigheterna. Ett sådant tillstånd kallas för utgivningsbevis och ett sådant bevis gäller i tio år enligt 1 kap. 5 § yttrandefrihetsgrundlagen.

Vad ska man göra om man inte vill att ens information ska finnas på nätet?
Det man kan göra är att kontakta den hemsida där informationen finns och be dem att ta bort det. Det finns massor av hjälp på nätet att hitta hur man får bort personuppgifter.

Svar på dina frågor
Svaret bör vara ja på dina frågor då om informationen oftast innefattas av offentlighetsprincipen, dock finns det alltid undantag som exempel om uppgifterna är sekretessbelagda. Det är lagligt att leta fram ens persons uppgifter och ringa 112 om man tror personen är i fara. Men man får inte "busringa" och säga att personen är i fara för är ett falsklarm och är brottsligt enligt 16 kap. 15 § första stycket Brottsbalken.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.
Med vänliga hälsningar,

Lucas RasmussonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”