FrågaÖVRIGTPUL/GDPR11/12/2018

Rätt att få ut personuppgifter

Hej!

Jag har nyligen varit på rekryteringsmyndigheten och gjort diverse tester. Jag undrar om jag har rätt att få ut de uppgifter som de har om mig? Inklusive de psykologuttålande som borde finnas.

Är de tvingade att lämna ut dessa uppgifter med tanke på GDPR?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om behandling av personuppgifter som regleras i dataskyddsförordningen (GDPR). Ett av syftena med dataskyddsförordningen är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person (artikel 4 p.1 GDPR).

Alla former av åtgärder med personuppgifter är personuppgiftsbehandling, till exempel insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring (artikel 4 p.2 GDPR).

Rekryteringsmyndigheten är i det här fallet personuppgiftsansvarig i den mening som avses i GDPR och bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen (artikel 4 p.7 GDPR). Det betyder att myndigheten är skyldig att bl.a. behandla dina personuppgifter med stöd av dataskyddsförordningen och samla in uppgifterna för specifika, särskilt angivna ändamål (artikel 5 GDPR). Dessutom måste rekryteringsmyndigheten ha en rättslig grund för att behandlingen av dina personuppgifter ska vara laglig (artikel 6 GDPR). Det krävs exempelvis ditt samtycke för att myndigheten får behandla dina personuppgifter.

De personer vars personuppgifter behandlas, de registrerade, har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Dessa rättigheter innebär i korthet att de registrerade ska få information om när och hur deras personuppgifter behandlas och ha kontroll över sina egna uppgifter. Därför har de bland annat rätt att i vissa fall få sina uppgifter rättade, raderade eller blockerade, eller att få ut eller flytta sina uppgifter (se art. 12-21 GDPR).

Det innebär att du har rätt att få information om när och hur dina personuppgifter behandlas och kontrollera den här processen. Dessutom har du rätt att kostnadsfritt få veta vilka personuppgifter Rekryteringsmyndigheten hanterar om dig och få ett utdrag av uppgifterna med information om behandlingen, ett så kallat registerutdrag.

Du har vidare rätt att invända mot den personuppgiftsansvariges behandling av dina personuppgifter. Om du invänder mot behandlingen får Rekryteringsmyndigheten endast fortsätta om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Min rekommendation är att du ska kontakta Rekryteringsmyndigheten och begära att få ut dina egna personuppgifter. Du kan även kontakta myndigheten om du har invändningar med behandlingen av uppgifterna eller begära att personuppgiftsansvarige rättar, raderar eller begränsar behandlingen. Information om Rekryteringsmyndighetens behandling av personuppgifter hittar du här.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Galina KrastevaRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Övrigt och PUL/GDPR? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”