FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente25/06/2020

Vad får jag testamentera bort, och till vem?

Kan man testamentera fastighet mm till sambo och resterande kvarlåtenskap ska delas mellan bröstarvingar och styvbarn?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga så undrar du om det finns begränsningar för vad du får testamentera till din sambo, bröstarvingar och styvbarn. För att svara på din fråga kommer jag att utgå från ärvdabalken (ÄB).

Du får testamentera vad du vill till vem du vill

Huvudregeln när du skriver ett testamente är att du får testamentera vad du vill till vem du vill. Den enda begränsning som finns är att du inte får testamentera bort bröstarvinges laglott. Det innebär att dina bröstarvingar har rätt att ärva dig som förälder och detta går inte att kringgå genom ett testamente. Bröstarvinge har alltid rätt att få ut sin laglott om denne kräver det (10 kap. 3 § ÄB).

Viktigt att testamentet upprättas så att det är giltigt

För att testamentet ska vara giltigt är det viktigt att upprättandet av testamentet sker på rätt sätt. Det krävs att du som skriver testamentet har fyllt 18 år (9 kap. 1 § ÄB) och att din underskrift på testamentet är bevittnat av två vittnen (10 kap. 1 § ÄB) som är över 15 år, inte är släkt med dig som skriver testamentet och inte står med som förmånstagare i testamentet (10 kap. 4 § ÄB).

Sammanfattning

Du får testamentera vad du vill till vem du vill. Dina bröstarvingars laglott går dock inte att testamentera bort.

Hoppas att du har fått svar din fråga!

Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor här på Lawline eller boka tid med en av Lawline duktiga jurister.

Jenny VibergRådgivare