Vad definieras som återfall i brott och när beaktar domstolen detta?

2019-10-06 i Påföljder
FRÅGA
I november 2015 gjorde jag mig skyldig till grovt rattfylleri och grov olovlig körning.I augusti 2019 gjorde jag mig skyldig till samma brott.Min fråga är: kommer detta att rönas som återfall i brott trots att det gått nästan fyra år mellan brotten?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Med återfall i brott avses lagakraftvunna brott som följer på en persons ingångshändelse under en speciell uppföljningsperiod. Jag förstår det som att du undrar om rätten kommer att ta hänsyn till dessa tidigare brott i sin påföljdsbedömning och straffmätning för de nya brotten.

Rätten tar hänsyn till tidigare brottslighet i sin påföljdsbestämning och straffmätning. Bestämmelsen om straffmätning vid återfall hittar vi i brottsbalken 29 kap 4 § BrB. För att domstolen vid valet av påföljd ska kunna ta hänsyn till den tidigare brottsligheten ska den inte ligga mer än fyra år tillbaka i tiden och det ska i båda fallen vara fråga om likartad brottslighet. Att den tidigare brottsligheten inte ska ligga mer än fyra år tillbaka i tiden är dock en riktlinje som utvecklats i doktrin och inte något som domstolen är bunden av.

Det finns tre situationer då domstolen kan beakta den tilltalades tidigare brottslighet (29 kap 4 § BrB). I första hand ska tidigare brottslighet beaktas vid valet av påföljd. I andra hand ska den beaktas genom förverkande av villkorligt medgiven frihet (om den tidigare brottsligheten inte beaktats vid valet av påföljd). Sist ska den tilltalades tidigare brottslighet beaktas av domstolen vid straffmätningen (om den tidigare brottsligheten inte beaktats vid valet av påföljd eller genom förverkande av villkorligt medgiven frihet).

Sammanfattningsvis kan sägas att det är något oklart om rätten kommer att ta hänsyn till din tidigare brottslighet i detta fall, då det ligger precis på gränsen för det tidsram som utvecklats i doktrin. Jag gissar att du blev dömd till böter/villkorlig dom 2015 och det är inte troligt att påföljden i sig blir en annan nu, det är dock möjligt att man skärper ditt straff något eftersom det rör sig om likartad brottslighet.

Gällande hur länge uppgifterna ligger kvar i belastningsregistret och finns för domstolen att se beror på vilken påföljd du dömdes till, du kan utläsa hur länge uppgifterna kring dina tidigare brott finns kvar här.

Om du har fler frågor rörande detta är du varmt välkommen att kontakta mig på jennifer.embretsen@lawline.se.

Vänligen,

Jennifer Embretsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll