Vad borde arbetstagare göra vid sexuella trakasserier av chefen på arbetsplatsen?

2019-12-07 i Trakasserier
FRÅGA
Hej, det är så att min chef frågar konstiga grejer som att han vill fika med mig utanför jobbet eller på arbetstid eller gå ut på middag. Fastän jag har sagt nej fortsätter han göra det. Han har även sagt grejer som "du gör mig så glad" eller "jag mår bra när jag ser dig och du gör min dag mycket bättre" eller du är så vacker". Han har redan en partner hemma, men ändå så håller han på så. Nu har det kommit fram till att han går runt och säger så till flera andra tjejer. Vad borde man göra i en sån här situation?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Väldigt tråkigt att läsa att situationen ser ut så för dig på din arbetsplats.

Du undrar vad du som arbetstagare kan göra åt att din arbetsgivare bemöter dig, och andra, på ett sätt som du upplever opassande eller kanske till och med obehagligt. Frågan regleras i diskrimineringslagen (DL).

En arbetsgivare får inte diskriminera den som hos arbetsgivaren är arbetstagare, (2 kap. 1 § 1 pkt DL).

Diskriminering genom sexuella trakasserier

Det beteende som du beskriver skulle kunna klassas som sexuella trakasserier. Sexuella trakasserier kan definieras som ett uppträdande av arbetsgivaren i arbetslivet av sexuell natur som kränker en arbetssökande eller arbetstagare, (1 kap. 4 § 5 pkt DL). Det kan exempelvis handla om beröringar, skämt, förslag, blickar och liknande som är sexuellt anspelande och ovälkomna. Det är din egna upplevelse som avgör om uppträdandet är ovälkommet eller inte.

Vad du bör göra

Det är viktigt att du står upp för dig själv och underrättar din arbetsgivare om att du blir kränkt av hans beteende, alternativt att du tar det vidare till en högre chef om det är möjligt eftersom arbetsgivaren är skyldig att utreda situationen (2 kap. 3 § DL). Om beteendet efter tillsägelse fortsätter föreligger trakasserier. Högre krav ställs på högre befattning och därav bör det anses att din chef i det här fallet har förstått eller borde ha förstått att hans beteende är opassande.

Om du är fackligt ansluten råder jag dig till att kontakta ditt fackförbund och be dem bistå dig i detta ärende. Facket kan framföra dina rättigheter och väcka talan mot arbetsgivaren.

Är du inte fackligt ansluten och finns det ingen högre chef du kan vända dig till, bör du vända dig till diskrimineringsombudsmannen och göra en anmälan om diskriminering. En anmälan kan leda till att en tillsynsutredning inleds. För att ärendet ska kunna gå vidare är det viktigt att bevisning för sådant beteende från arbetsgivaren som du beskriver finns, exempelvis genom sms/andra meddelanden, och berättelser från andra arbetstagare som upplever liknande situationer som du. Diskrimineringsbombudsmannen får föra talan i domstol för en enskild om denne medger det, (6 kap. 2 § DL).

Påföljder vid bevisad diskriminering

Den som bryter mot förbuden mot diskriminering kan få betala diskrimineringsersättning för den kränkning som överträdelsen innebär, (5 kap. 1 § 1 st DL). Din arbetsgivare kan även få betala ersättning dig till för den förlust som uppkommer på grund av de sexuella trakasserierna, (5 kap. 1 § 2 st DL).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trakasserier (66)
2020-03-24 Provocerad Uppsägning
2020-03-09 Eventuell diskriminering vid arbetsintervju.
2020-02-28 Trakasserande uttalanden från en arbetstagare
2020-01-25 Diskriminering av arbetsgivare

Alla besvarade frågor (81795)