Vad blir straffet för grovt rån, skadegörelse och narkotikainnehav?

2021-03-31 i Påföljder
FRÅGA
Tjena vad tror du straffet blir för grovt rån, skadegörelse och eget bruk av marijuana för en 16 åring hade blivit?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Jag kan dessvärre inte ge dig ett klart svar på din fråga då det i slutändan alltid är upp till domstolen av avgöra påföljden. Jag däremot kan redogöra för vad brotten har för straffskala, hur åldern kan komma till att påverka straffet och tillsist även redogöra för den så kallade asperationsprincipen (när en gärningsman döms för flera brott samtidigt).

Grovt rån och skadegörelse regleras i brottsbalken, som härefter kommer att benämnas som "BrB". Straffskalan för grovt rån är fängelse i lägst fem år och högst tio år ( 8 kap. 6 § BrB). Straffskalan för skadegörelse är vidare fängelse i högst två år ( 12 kap. 1 § BrB).

Narkotikainnehav regleras i narkotikastrafflagen och där stadgas att den som gör sig skyldig till narkotikainnehav kan dömas till fängelse i högst tre år (1 § narkotikastrafflagen).

Straffrabatt

Har någon begått brott, då han eller hon är under 21 år, ska detta särskilt beaktas vid straffmätningen (29 kap. 7 § BrB). Dvs. en person under 21 år kan få så kallad "straffrabatt". Detta innebär i praktiken att man minskar straffet med bråkdelar beroende på åldern. Enligt rättspraxis får den som var 15 vid den begångna gärningen avtjäna ⅕ av straffet, den som var 16 ¼ av straffet, 17 ⅓ etc.

Asperationsprincipen

Asperationsprincipen används när man ska räkna ut hur hårt straffet för flera begångna brott ska bli. Kortfattat skulle man kunna säga att den innebär att när en gärningsman döms för flera brott samtidigt får denne ett gemensamt straff. Inledningsvis bedömer rätten hur högt straffvärdet är för var och en av de enskilda handlingarna. Det allvarligaste brottet bedöms då till sitt fulla straffvärde medan straffvärdet på de övriga brotten reduceras till en fallande skala. Dvs. i detta fallet skulle grovt rån bedömas till sitt fulla straffvärde medan de andra brotten reduceras.

Sammanfattningsvis kommer, den som gör sig skyldig till de brott du nämner i din fråga, få ett gemensamt straff och detta kan vidare komma till att minskas med ¼ pga. den så kallade straffrabatten.

Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen så ska vi återigen försöka besvara din fråga!

Hälsningar,

Sara Hrnic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1585)
2021-10-13 VAL AV PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT
2021-10-12 PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT OCH GROVT VAPENBROTT
2021-10-10 Kan man begära ett fängelsestraff istället för att betala böter?
2021-10-04 Preskriptionstiden vid brott mot knivlagen samt gallring i belastningsregistret vid dagsböter

Alla besvarade frågor (96421)