Vad blir påföljden om ett vapen med vapenlicens blir stulet och det inte förvarats lagenligt?

2021-05-21 i Påföljder
FRÅGA
Vad blir påföljden om ett vapen med vapenlicens blir stulet och det inte förvarats lagenligt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om vapen och hur dem ska förvaras finns i vapenlagen. Jag kommer förklara vilka regler som är aktuella för din fråga, för att sedan använda dessa för att besvara din fråga.

Hur ska ett vapen förvaras?
Den som äger ett skjutvapen eller ammunition är skyldig att ta hand om detta och hålla. Detta under sådan uppsikt att det inte finns risk för att någon obehörig kommer åt den (5 kap. 1 § vapenlagen). Ett skjutvapen ska även när det inte används förvaras i säkerhetsskåp eller något annat förvaringsutrymme som är lika säkert (5 kap. 2 stycket vapenlagen). Detta betyder att den som äger ett skjutvapen ska förvara detta på en säker plats när vapnet inte används, såsom exempelvis i ett säkerhetsskåp/vapenskåp, så att ingen annan kan få tag i vapnet.

Vad är påföljden om ett vapen inte förvarats korrekt
Den som inte förvarat ett vapen enligt vapenlagen, alltså i ett säkerhetsskåp/vapenskåp och någon annan får tag i vapnet, så har personen i fråga begått ett brott mot vapenlagen. För detta kan böter eller fängelse i högst 6 månader utdömas (9 kap. 2 § 1 stycket punkt C. vapenlagen). Här är det värt att nämna att det går att bli dömd för detta brott både om det sker med uppsåt, alltså med avsikt att förvara vapnet på en osäker plats, eller om det sker av oaktsamhet.

Vad händer om ett vapen inte förvarats korrekt och även blir stulet?
Om ett vapen inte förvarats enligt ovan nämnd bestämmelse, alltså säkert i ett säkerhetsskåp/vapenskåp och genom detta varit föremål för brott så kan vapnet komma att förklaras förverkat (9 kap. 5 § vapenlagen). Det betyder att vapnet kommer att anses vara förlorat genom personens egen brottslighet, genom att inte ha förvarat vapnet korrekt.

Dessutom, kan det vapentillstånd som ägaren till vapnet innehar att återkallas, om ägarens anses vara olämplig att inneha sådant vapen (6 kap. 1 § 1 stycket punkten A. vapenlagen). Om en person har begått ett brott, såsom att inte förvara vapnet så säkert som lagen kräver och i och med detta varit föremål för stöld, så är det stor sannolikhet att detta ses som att ägaren är olämplig och tillståndet kommer då återkallas. Vapentillstånd ska även återkallas om det är så att domstol förklarar att ett vapen har förverkats (9 kap. 5 § vapenlagen).

Sammanfattning
Ett skjutvapen och dess ammunition ska när detta inte används försvaras på ett så säkert ställa så ingen annan kan komma åt vapnet eller ammunitionen, och detta ska då göras i ett säkerhetsskåp/vapenskåp. Om ett vapen inte förvaras på detta sätt, är det ett brott mot vapenlagen oavsett om det skett avsiktligt eller av oaktsamhet. Personen i fråga kan då dömas till antingen böter eller fängelse i högst 6 månader. Om detta brott mot vapenlagen också lett till stöld av vapnet, kommer med stor sannolikhet det vapentillstånd som ägaren har att återkallas, och vapnet kan också förklaras förverkat.

Jag hoppas att detta besvarar din fråga! Om du har fler funderingar, är du varmt välkommen att återkomma med dessa till oss här, på Lawline

Vänligen,

Hilma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1614)
2021-11-30 Vilket straff kan jag få för vapenbrott?
2021-11-30 Beräkning av strafftid - villkorlig frigivning, avräkning av häktestid samt särskilda utslussningsåtgärder
2021-11-30 Påföljd vid grov misshandel och grovt övergrepp i rättssak
2021-11-29 Vad händer om man inställer sig för sent?

Alla besvarade frågor (97574)