FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder19/03/2022

Vad blir konsekvenserna av att dömas för drograttfylleri och innehav av narkotika?

Hej! I lördags stoppade polisen mig för drograttfylleri och innehav. Men hade en liten bit på mig. Dock inte rökt samma dag som dom stoppade mig med bilen. Men rökte kvällen innan. Dom tog mig på piss och det va påvisat. Så nu undrar jag lite vad det är för straff som väntar mig . Har tidigare inget brott i mitt register utan är ren. Allt detta va pga att jag inte fick lämna mitt ex. Han anmälde mig till polisen som straff för mig. För att jag ska "lida".

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Beklagar att du har ett ex som inte låter dig lämna och som gör saker för att du ska lida, hoppas att du lyckas ta dig ur den relationen och mår bra.

Som du själv nämner är det två brott som du kan ha gjort dig skyldig till och som kan leda till straff: drograttfylleri och innehav. De brotten regleras i Narkotikastrafflagen (NSL) och Traffikbrottslagen (TBL), men också Brottsbalkens och Körkortslagens regler behövs för att besvara din fråga.

Innehav av narkotika

Innehav av narkotika för eget bruk har en straffskala som sträcker sig från fängelse i 14 dagar till tre år (1 § NSL). Narkotikabrott kan anses vara ringa bland annat med hänsyn till mängden och typen av narkotika, om du hade en liten bit/liten mängd av jag antar vara marijuana på dig när polisen stoppade dig gör jag bedömningen att det finns en chans att brottet bedöms som ringa. Om åklagare och domstol skulle göra samma bedömning och döma för ringa narkotikabrott är straffskalan böter eller fängelse i högst sex månader (2 § NSL).

Drograttfylleri

Eftersom du kört bil under påverkan av narkotika och det påvisats vid prov kan du dömas för drograttfylleri, straffet för det är böter eller fängelse i högst sex månader (4 § 2 st TBL). För att du ska kunna dömas krävs att du haft uppsåt till brottet, i detta fall att du varit medveten om att du rökt på och sedan kört påverkad. Bevisbördan för det ligger på åklagaren, kan hen inte visa att du haft uppsåt skulle du kunna bli frikänd. Om du dock inte kan styrka att du ofrivilligt fått i dig narkotikan eller dylikt är det troligen inte sannolikt att domstolen inte kommer att bedöma att du handlat uppsåtligt.

Övrigt om straffet och andra konsekvenser

Gemensam påföljd då du döms för flera brott

När en person döms för flera brott är huvudregeln att det döms ut en gemensam påföljd för brotten, alltså inte olika påföljder för vart och ett (30 kap. 3 § 1 st BrB). Minimum på straffskalan blir densamma som minimum för det grövsta enskilda brottet, i ditt fall har båda brotten samma straffskala och minimistraffet blir därför böter, eftersom det är minimistraffet för de båda. Maximum på straffskalan får inte överstiga det sammanlagda maximum för de enskilda brotten (12 månaders fängelse).

Vilket straff du troligen kan vänta dig

Ditt straff kommer att påverkas av olika faktorer, såsom det faktum att du är tidigare ostraffad och hur gammal du är. När straffvärdet är lägre än fängelse i ett år, och den som ev. gjort sig skyldig till brott (den tilltalade) är förstagångsförbrytare, är utgångspunkten att den tilltalade döms till villkorlig dom (30 kap 7 § brottsbalken). Villkorlig dom brukar i regel förenas med dagsböter (30 kap 8 § brottsbalken). Villkorlig dom innebär att du skulle få en prövotid på två år istället för fängelsestraff, under vilken du ska sköta dig och försörja dig själv efter förmåga (27 kap 3 § brottsbalken).

Återkallande av körkort

Om du skulle bli dömd kommer ditt körkort dessutom att återkallas (5 kap 3 § p 1 b körkortslagen). Du kan återfå det efter en viss spärrtid, som bestäms av transportstyrelsen (5 kap 6 § körkortslagen). Den vanligaste spärrtiden för drograttfylleri är ett år.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Om det fortfarande är någonting du undrar över, så är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Holmér SposatoRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo