FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder24/08/2018

Vad blir den troligaste påföljden för mig?

Vad blir det troligaste påföljden för mig som snott en cykel i en butik till värde av 1700kr och erkänt brottet på plats utan aggressivt motstånd eller beteende och även erkänt det till polis vid telefon förhör i rättegången?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om brott och straff hittar du i brottsbalken.

Det brott som verkar bli aktuellt i ditt fall är stöld (8 kap. 1 § brottsbalken). Oftast rubriceras brott där värdet av den stulna saken är mer än 1000 kr som normalgraden av stöld och inte som ringa stöld. Straffet för stöld är, som du kan läsa i paragrafen, fängelse i högst två år. Det finns dock en del olika omständigheter som kan påverka vilket straff man i slutändan får. När det endast står fängelse högst två år innebär det att den straffskala som är aktuell är fängelse minst 14 dagar och högst två år.

Det finns dock vissa omständigheter som kan göra att böter blir aktuellt som straff istället för fängelse. Här kan nämnas 29 kap. 5 § brottsbalken där det räknas upp ett antal omständigheter som är förmildrande och som kan påverka vilket straff en person ska få. Det är svårt för mig att avgöra om nedsättning till böter blir aktuellt i ditt fall eftersom jag inte vet alla omständigheter kring brottet. Kanske skulle någon av punkterna 4 eller 5 i den ovan nämnda paragrafen kunna bli aktuella.

Även din ålder kan påverka vilket straff du i slutändan får. Alla som är yngre än 21 år vid brottstillfället får en slags ungdomsrabatt. Det finns även särskilda ungdomspåföljder såsom ungdomstjänst och ungdomsvård som kan väljas för personer under 21 år.

Om rätten kommer fram till att det är fängelse som är aktuellt kan det ändå vara så att den slutgiltiga påföljden byts till skyddstillsyn eller villkorlig dom. Oftast brukar man vilja undvika att döma ut fängelse så om det t.ex. är första gången du begår ett brott är det mer troligt att din påföljd blir villkorlig dom. Villkorlig dom innebär att man får en prövotid på 2 år där man måste vara skötsam. Begår man nya brott under den prövotiden blir resultatet ofta att man får en annan strängare påföljd. Villkorlig dom brukar oftast förenas med dagsböter.

Sammanfattningsvis är det svårt att säga vad din påföljd kommer att bli. Detta eftersom det finns många omständigheter som kan påverka domstolens slutliga bedömning.

Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo