Vad betyder kvotdelning vid arv?

Arvsskifte med kvotdelning-vad betyder det? Behöver vi betala för skriftligt utlåtande om fördelning för att göra rätt?

Kvinna nu avliden med 2 brorsbarn-sambo tidigare avliden med 3 brorsbarn. Testamente med full äganderätt och efter bådas död enl arvslagen. Båda bouppteckningarna klara.

Vid sambons bortgång sommarstuga med tax.värde-vid kvinnans bortgång fastigheten såld med

vinst som finns kvar på bankkonto.

Lawline svarar

Hej och tack för att du väljer att rikta dig till oss på Lawline med din fråga.

Sammanfattat svar:
Kvotdelning innebär att fördelningen av arvet sker utifrån kvoter som fastställdes vid den första sambons bortgång.

Bakgrund:
Sambor ärver inte varandra vanligtvis, men någon typ av testamente har tydligen upprättats och där verkar nämnas att en kvotdelning ska ske vid den sista sambons bortgång. Det hela kan illustreras med ett exempel.
Sambo 1 har tre barn och Sambo 2 har två barn. När Sambo 1 dör har han 300 kronor och Sambo 2 hade vid det tillfället 200 kronor. När sambo 1 dör så finns det alltså totalt 500 kronor i hushållet, men 300 kronor var hans. Det betyder att hans tre barn, som delar lika på det beloppet, ärver 100 kronor var. Totalt ärver barnen alltså 100 av 500 kronor vardera. Det motsvarar en femtedel/ 20 % av det totala arvet. Detta är deras kvotdel. De får dock inte ut några pengar nu, utan Sambo 2 får behålla alla pengar så länge, kanske för att hon ska kunna bo kvar i det gemensamma huset eller liknande. I samband med att Sambo 1 dog så fick också Sambo 2's arvingar en kvotdel i det gemensamma arvet, de är två stycken som ska dela på 200 kronor. De ärver därför också 100 av 500 kr vardera och har samma kvotdel, en femtedel eller 20 procent.
När Sambo 2 sen dör så har man därför dessa kvotdelar uträknade och det medför att vardera arvinge får sin kvotdel, oavsett om beloppet är högre eller lägre.
Om Sambo 2 dör när det finns 700 kronor i hushållet så kommer alltså alla arvingar få 20 % av detta belopp, totalt får de då 140 kronor. Vilket medför att arvingarna till Sambo 1 egentligen får ett lite högre belopp än de skulle fått ursprungligen.
Om det däremot bara finns 300 kronor i hushållet, ja då får arvingarna vardera 20 % av detta, dvs 60 kronor.

I mitt exempel fick arvingarna exakt samma andel, oftast är det självklart inte så, Sambo 1 skulle exempelvis kunna ha 1 500 000 kr när han dör och Sambo 2 skulle kunna ha 1 700 000 kr vid det tillfället. Då skulle fördelningen istället se ut såhär:

Totalt i hushållet: 3 200 000 kronor
Barn till Sambo 1: (1 500 000 / 3 barn=) 500 000 kr till vardera barn,
(500 000 / 3 200 000=) 15,6 % är den kvotdel som dessa tre barn har i den slutgiltiga fördelningen.
Barn till Sambo 2: (1 700 000 / 2 barn=) 850 000 kr till vardera barn,
(850 000 / 3 200 000=) 26,5 % är den kvotdel som dessa två barn har i den slutgiltiga fördelningen.

Oavsett hur dessa 3 200 000 kronor ökar eller minskar så ska alltså barn till sambo 1 få 15,6 % och barn till sambo 2 få 26,5 % av den totala kvarlåtenskapen när sambo 2 går bort.

Eftersom ni har båda bouppteckningarna klara så tror jag inte att det blir något problem, det handlar egentligen bara om att räkna fram kvoter vid den första sambons bortgång och dessa kvoter får sedan visa hur arvet ska fördelas vid det andra dödsfallet. Det är inget ni behöver betala för, arvsfördelningen förväntas som huvudregel kunna lösas av de efterlevande.

Hoppas att ni känner att ni fått svar på er fråga!

Med vänliga hälsningar,

Jonas P. LindRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”