Vad betyder fri förfoganderätt?

2020-09-02 i Testamente
FRÅGA
Hej,Jag och min sambo har upprättat ett inbördes testamente som säger att vid mitt frånfälle ska min sambo erhålla min andel av fastigheten med fri förfoganderätt.Resterande del av min kvarlåtenskap ska vid mitt frånfälle tillfalla mina bröstarvingar. Vi har båda barn från tidigare äktenskap. Detta testamente upprättades mellan oss två och det är upprättat av jurist enligt våra önskemål. Jag önskar hjälp med tolkning.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att testamentera bort något med fri förfoganderätt innebär att den som mottar arvet gör det med vissa begränsningar. Det är tillåtet att spendera och sälja arvet/egendomen, men inte testamentera bort eller skänka bort stora delar i gåva. Dessa begränsningar finns på grund av att arvet efter den först avlidna ska fördelas till dennes arvingar när den som ärvt med fri förfoganderätt senare går bort. Detta följer av 3 kap. 2-3 § Ärvdabalken. Alternativet är att ärva något med full äganderätt, och då finns inga begränsningar alls eftersom det inte ska gå vidare i ledet av arvingar från den först avlidne.

Att ni har upprättat ett inbördes testamente innebär att man ger varandra ömsesidig arvsrätt. Den som frånfaller först ärver den andras andel av fastigheten med fri förfoganderätt.

Sammanfattningsvis innebär ert testamente att den som överlever den andra ärver den frånfallnas andel av fastigheten med fri förfoganderätt och får alltså inte testamentera bort den eller ge bort hela eller stora delar av den i gåva till annan. Däremot får sambon sälja andelen. När den andre senare frånfaller kommer alltså den andel av kvarlåtenskapen som kommer från den först avlidne, och finns kvar, fördelas till den först avlidnes bröstarvingar.

Hoppas det blev tydligare nu!

Vänligen,

Frida Deivard
Fick du svar på din fråga?