Vad behöver vara med i ett testamente för att en testamentstagare ska vara identifierbar?

2019-09-21 i Testamente
FRÅGA
Hej. Jag skulle vilja veta vad det ställs för krav på att en förmånstagare i ett testamente är fullt identifierbar? Om det är ett företag eller en organisation, krävs det då till exempel att det står med organisationsnummer i testamentet?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att besvara din fråga med hjälp av reglerna i ärvdabalken (ÄB).

Det finns inga uttryckliga krav på vad som ska finnas med i ett testamente för att förmånstagaren ska vara identifierbar. Dock blir det ju en praktisk omöjlighet att verkställa testamentet i denna del om det inte går att utröna vem testamentstagaren verkligen är.

Vid oklarhet behöver testamentet tolkas, huvudregeln är här att testamentet ska ges den tolkningen som måste antas stämma bäst överens med vad som varit testatorns vilja (ÄB 11 kap. 1 §).

Finns det namn på företaget/organisationen är det sällan oklart, och skulle det vara oklart så ska alltså testamentet tolkas i överens med testatorns vilja.

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar

Henrik Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2560)
2020-08-13 Testamentera till barnbarn?
2020-08-13 Kommer vår syster att kunna kräva att få ta del av min brors tillgångar, trots hans testamente?
2020-08-12 Skulder, arvsberättigade och testamente, hur funkar det?
2020-08-12 Återkallelse av testamente

Alla besvarade frågor (82785)