Vad behöver jag göra för att skilja mig från min make då äktenskapet ingicks utomlands?

2020-10-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Jag är gift i utlandet och min make bor inte i Sverige utan i Turkiet. Jag vill skilja mig hur ska jag göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du och din make gifte er i Turkiet men att han fortfarande bor kvar i Turkiet medan du bor kvar i Sverige. Därför är lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap tillämplig.

Enligt 1 kap. 7 § erkänns äktenskap som gjorts i utlandet även i Sverige så länge äktenskapet är giltigt i det landet, i ditt fall i Turkiet. Har ni ett giltigt äktenskap i Turkiet gäller det även i Sverige.

Ifall du är svensk medborgare så kan du enligt 3 kap. 2 § 2 p. i samma lag begära skilsmässa i svensk domstol. Är du inte svensk medborgare men har varit bosatt i Sverige i minst ett år kan du också ansöka om skilsmässa i svensk domstol.

Domstolen i Sverige följer svensk lag när de prövar din ansökan om skilsmässa enligt 3 kap. 4 § vilket innebär att det saker "som vanligt" enligt reglerna i äktenskapsbalken.

Alltså är det enda kravet att du som ansöker om skilsmässa är svensk medborgare eller har bott här i minst ett år. Det enda du behöver göra är att ansöka om äktenskapsskillnad i svensk domstol.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Hellin Gültekin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1051)
2021-05-31 Utifrån vilken dag värderas egendom vid bodelning?
2021-05-31 Har min fru rätt till tillgångar i bodelningen även om det finns ett äktenskapsförord, på grund av ojämlikhet i tillgångsmassa?
2021-05-26 Hur skiljer man sig om man är överens?
2021-05-26 Jämkning vid bodelning

Alla besvarade frågor (93076)