Vad ärver jag från min pappa och vem kontaktar mig när han dör?

2020-09-14 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej!Jag har ett par frågor om arvsrätt för särkullsbarn.Det är så att jag är särkullsbarnet till en person som har 2 andra barn i ett tidigare äktenskap som han nu har skilt sig från.Jag har ingen som helst kontakt eller relation med dessa människor, men jag är registrerad som ett av hans barn tack vare tingsrätten.Hur som haver min "pappa" är skild och bor just nu i en villa/radhus och han är inte gift men han har en sambo.Han har även ett AB där han är styrelseledamot, och hans andra 2 barn och sambo är styrelsesupleanter.Vad händer med företaget och dess tillgångar om "pappa" dör? Ärver jag någonting här om han inte har skrivit ett testamente? Och vad händer med kontanter/bankkonton och huset? Ärver jag någonting där?Och så undrar jag även vem som kontaktar mig när han dör, och hur går kontakten till?Jag har ingen stress med att få svar på detta men jag tackar ändå i förväg.Vänliga hälsningar!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

För att besvara dina frågor kommer jag använda mig av ärvdabalken (förkortas ÄB) och av sambolagen (förkortas SamboL). Jag kommer strukturera mitt svar efter dina frågor för förståelighetens skull.

Vad händer med företaget och dess tillgångar om "pappa" dör? Ärver jag något här?

När din pappa dör ärver du inte hans företag. Ett aktiebolag är inte knutet till personen som äger det utan kan leva vidare även efter dennes bortgång.

Vad händer med kontanter/bankkonton och huset? Ärver jag något här?

Vad gäller din pappas egendom generellt så ärver du din del av denna. Du kommer alltså ärva din del av hans kontanter/bankkonton och huset tillsammans med annan egendom din pappa kan tänkas ha. Eftersom din pappa och hans partner inte är gifta så kommer hon inte ärva något från honom till, skillnad från om de vore gifta (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Notera dock att din pappas sambo kan få en del av din pappas egendom genom testamente. Du och dina halvsyskon kommer alltså kunna få ut ert arv från er pappa direkt vid hans bortgång, i och med att hans sambo enligt lag inte ärver honom.

Den del av arvet du har rätt till kallas för din laglott, vilket är hälften av den s.k. arvslotten. Denna laglott kan inte din pappa testamentera bort till någon annan utan är tillförsäkrad dig så länge han faktiskt lämnar något arv efter sig (7 kap. 1 § ÄB). Även dina två halvsyskon har rätt till sin laglott. Har din pappa inte fördelat sitt arv genom testamente så kommer du och dina syskon få dela din pappas arv lika, dvs. det totala arvet delat på tre.

Din pappas sambo har dock rätt att begära en bodelning om din pappa dör och kan genom denna få rätt till hälften av samboegendomen. Samboegendom är den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget i denna bostad (3 § SamboL). En sådan begäran om bodelning ska din pappas sambo lämna in senast vid bouppteckningen (8 § SamboL).

Vem kontaktar mig när han dör?

Vem som kontaktar dig när han dör kan bero på. När din pappa dör blir du dödsbodelägare tillsammans med hans andra barn och sambo till hans dödsbo och det är då vanligen de som kontaktar dig, dvs. dina halvsyskon och hans sambo (18 kap. 1 § försa stycket ÄB). Dör din pappa på sjukhus kan de personer han nämnt som anhöriga bli kontaktade av sjukhuset. Har din pappa inte nämnt dig som anhörig kan det hända att sjukhuset gör en mindre utredning där de får fram att du är hans barn och därför kontaktar dig. Om allt fungerar som det ska kommer du alltså bli kontaktad, antingen av dödsboet eller sjukhuset.

Hoppas du fått svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1167)
2021-04-23 Hur mycket ärver särkullbarn – exempel
2021-04-23 Särkullbarns arvsrätt till förälder som har sambo
2021-04-11 Hur beräknar man särkullsbarnens efterarv?
2021-04-09 ärver min man före mina barn?

Alla besvarade frågor (91437)